a a a

Inkomsten na pensionering

Inkomen na pensionering

Er zijn vijf bronnen waar uw inkomen na pensionering uit kan bestaan. U leest hier meer over de drie belangrijkste: de AOW, het bedrijfspensioen en lijfrentes/levensverzekeringen.

AOW

De leeftijd waarop de AOW-uitkering ingaat verschuift in stappen van 1, 2, 3, 6 en 9 maanden naar 66 jaar in 2018 en vervolgens in stappen van 4 en 8 maanden naar 67 jaar in 2021.

Overbruggingsregeling

Als u met prepensioen of VUT bent, krijgt u door de verhoging van de AOW-leeftijd vaak te maken met een inkomensgat. Dit gat ontstaat omdat uw AOW-uitkering later in gaat dan de prepensioen- of VUT-uitkering stopt.

Als u een relatief laag inkomen en weinig vermogen heeft, kunt u gebruikmaken van de overbruggingsregeling. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013. De Sociale Verzekeringsbank voert de regeling uit. Bereken met de Rekenhulp overbruggingsregeling AOW-gat (Wijzer in geldzaken) of u onder de regeling valt en hoe hoog de uitkering is.

Partnertoeslag

Heeft u een partner onder de 65 die geen inkomen heeft, dan krijgt u een toeslag van maximaal 50% van het nettominimumloon. De toeslag is afhankelijk van de inkomsten van de jongere partner en van de totale gezamenlijke inkomsten per maand.

NB: De partnertoeslag wordt afgeschaft in 2015, voor mensen die ná 1 januari 1950 zijn geboren. Dan wordt iedereen onder de 65 jaar geacht zelfstandig in zijn inkomen te kunnen voorzien.

Pensioeninkomen berekenen

Met de rekentool Pensioenschijf-van-vijf kunt u een indicatie van uw maandelijks inkomen na pensioen berekenen, gebaseerd op alle mogelijke inkomensbronnen.

Van het Voedingscentrum en het Nibud

Lekker en gezond hoeft niet duur te zijn! Dit kookboek bevat smaakvolle recepten voor € 2,- p.p.

Bedrijfspensioenen

Inkomsten na pensioneringOuderdomspensioen

Als u voor uw pensionering heeft gewerkt, heeft u waarschijnlijk ouderdomspensioen opgebouwd via uw werkgever(s) bij een pensioenfonds of verzekeraar. Uw bedrijfspensioen wordt maandelijks uitgekeerd. Bij de uitkering worden al belasting en de inkomensafhankelijke premie van de zorgverzekering ingehouden.

In veel pensioenregelingen is ook een nabestaandenregeling opgenomen. Als u overlijdt, krijgt uw partner een nabestaandenpensioen, veelal is dit 70% van het ouderdomspensioen.

  • Pensioen gekort? Bereken direct het effect op uw totale pensioen inkomen met de Pensioenkortingsberekenaar
  • Download de brochure: Hoe blijft je gezin achter? (pdf) van Pensioenkijker.nl

Vergeten pensioenen

Als u in uw loopbaan veel werkgevers heeft gehad, heeft u waarschijnlijk ook bij meerdere pensioenfondsen en verzekeraars pensioen opgebouwd. Hoewel pensioenfondsen u verplicht elk jaar een overzicht moeten sturen, kunnen pensioenaanspraken uit een ver verleden toch gemist worden. Op mijnpensioenoverzicht.nl kunt u een volledig beeld krijgen van uw pensioenaanspraken.

Tip: Het opsporen van vergeten pensioenen is ook belangrijk voor gescheiden personen die recht hebben op een gedeelte van het pensioen van de ex-partner.

Voor professionals

Bent u benieuwd naar de financieringslastpercentages van 65-plussers? Het Nibud heeft deze vastgesteld.

Lijfrentes en levensverzekeringen

Wellicht heeft u vroeger ook zelf geld opzij gezet voor uw pensioen, bijvoorbeeld via een verzekeraar in de vorm van een levensverzekering of koopsompolis. Het opgebouwde bedrag wordt uitgekeerd in de vorm van een lijfrente. Dat wil zeggen dat u tot uw overlijden maandelijks een bedrag krijgt uitgekeerd. Soms wordt hierbij al belasting of de premie voor de zorgverzekering ingehouden. Informeer bij uw verzekeraar hoe dat in uw geval geregeld is.

Soms is een verzekeraar waar u een koopsompolis hebt afgesloten in de loop van de tijd overgenomen. Op de lijst 'Oude levensverzekeraars en begrafenisfondsen' (pdf) ziet u welke verzekeraar uw koopsompolis heeft overgenomen.

Wat weet u?

Test uw kennis op het gebied van pensioenen, lenen, hypotheken en beleggen.

Doe de Financiële-kennistest

Contact

Bel: 030 - 23 91 350 (9 - 13 uur)


Nibud nieuwsbrief Altijd op de hoogte met de Nibud-nieuwsbrief!

Uw pensioen

Bereken hoe uw inkomen eruit ziet als u met pensioen gaat.

Start de tool!

AFAS Personal Plus

Snel en eenvoudig overzicht in uw financiële situatie met dit online huishoudboekje.

Meer weten?