a a a

Een ontslagvergoeding

Ontslagvergoeding

Wanneer u gedwongen ontslagen wordt buiten uw schuld (niet verwijtbaar), heeft u mogelijk recht op een ontslagvergoeding. Komt u er samen niet uit, dan kan de kantonrechter uitspraak doen over het bedrag.

1. Ontslagaanvraag bij UWV

Als de aanleiding voor het (collectieve) ontslag ligt in de financiële situatie van de werkgever, is de kans op een ontslagvergoeding klein. Het bedrijf doet in dat geval een ontslagaanvraag bij het UWV (uitkeringsinstituut werknemersverzekeringen). In de meeste gevallen wordt geen afkoopsom overeengekomen. Uw WW-uitkering begint als de opzegtermijn is afgelopen.

Als u het niet eens bent met de procedure, kunt u zich tot de kantonrechter wenden.

2. Ontslag met wederzijds goedvinden

Uw werkgever kan u ook een voorstel doen voor een afkoopsom en uitdienst-datum. Als u daarmee akkoord gaat, leg dan samen met uw werkgever alle afspraken (zoals de ontslagvergoeding) vast in een beëindigingsovereenkomst. Let er wel op dat daar niets staat wat uw recht op een WW-uitkering in gevaar kan brengen.

3. Naar de kantonrechter

Ontslag kan ook geregeld worden via de kantonrechter. De rechter stelt de uitdienstdatum vast. Als uw werkgever uw gedwongen ontslag (om niet-verwijtbare redenen) snel wil laten ingaan, kunt u op deze manier een afkoopsom overeenkomen.

Deze som geld (of 'gouden handdruk') bij ontslag kan bedoeld zijn om een daling in inkomen te compenseren. Bijvoorbeeld als u nog geen nieuwe baan heeft gevonden of als de kans op een baan met hetzelfde inkomen erg klein is. Ook kunt u een vergoeding krijgen om uw pensioenopbouw veilig te stellen.

Sociaal plan

De afkoopsom kan ook onderdeel zijn van een sociaal plan. In eerste instantie probeert uw bedrijf u te helpen aan een nieuwe baan, bijvoorbeeld door het aanbieden van scholing. Pas als dat niet lukt, kunt u in aanmerking komen voor een afkoopsom. Als u het niet eens bent over de regeling en het bedrag, dan kan de kantonrechter hierover uitspraak doen.

Voor professionals:

Het aantal werknemers met schulden groeit en dat heeft zijn weerslag op de werkvloer. Wat kunt u als P&O-er doen?

Kantonrechterformule

Als uw ontslag voor de rechter komt, hanteert deze de zogeheten kantonrechterformule. Hij kijkt voor de vaststelling van uw ontslagvergoeding naar de volgende factoren:

  • het aantal dienstjaren bij die werkgever
  • uw leeftijd
  • uw bruto jaarinkomen
  • in hoeverre het ontslag verwijtbaar is.

Bij ontslag via de kantonrechter bepaalt de kantonrechter wanneer uw arbeidsovereenkomst precies eindigt. Het UWV gaat echter uit van de datum dat uw opzegtermijn zou zijn afgelopen als uw ontslag niet via de kantonrechter was gegaan. Als u hierdoor een bepaalde periode geen inkomen heeft, kunt u de ontslagvergoeding gebruiken om deze periode te overbruggen.

Voorbeeld

Marc Overga (55 jaar) heeft 15 jaar dezelfde administratieve baan en verdient maandelijks bruto €2.500. Zijn werkgever wil de zaak verkopen. Marc kan dan niet blijven, omdat de nieuwe eigenaar al voorzien is van een financiële administratie. Marc eist van zijn huidige werkgever daarom een ontslagvergoeding. Over de hoogte worden ze het niet eens en ze leggen het voor aan de kantonrechter. Deze stelt vast dat het ontslag niet verwijtbaar is. Volgens de kantonrechterformule heeft Marc recht op een bedrag van bruto ongeveer €50.000.

NB: Als u het niet eens bent met de ontslagprocedure via het UWV (u doet een beroep op een 'kennelijk onredelijk ontslag procedure') en u wendt zich tot de kantonrechter, dan zal deze niet de kantonrechtersformule hanteren maar een bedrag voor de geleden financiële schade vaststellen.

Inzicht in uw geldzaken

Waar geeft u relatief veel aan uit? Wat is er veranderd in uw inkomsten en waar heeft u ruimte om uw uitgaven aan te passen? Zet uw inkomsten en uitgaven op een rij met deze online tool!

Ontslag(vergoeding) ná 2014

Heeft u na 1 januari 2014 een ontslagvergoeding ontvangen, dan wordt deze in één keer uitbetaald. U betaalt in één keer over het gehele bedrag loonbelasting. Het kan zijn dat u daardoor in een hogere belastingschijf terechtkomt, waardoor u meer belasting betaalt dan normaal.

Om dit fiscale nadeel te verkleinen, kunt u gebruikmaken van de middelingsregeling (Belastingdienst.nl). Hierbij berekent u over 3 aaneengesloten jaren het gemiddelde inkomen van die 3 jaren. U berekent wat u in dat geval per jaar aan belasting zou betalen. Dit kan lager uitvallen dan wat u in elk afzonderlijk jaar aan belasting heeft betaald. Het verschil krijgt u dan terug.

Op berekenhet.nl kunt u uitrekenen of dit in uw situatie een financieel voordeel oplevert. De uitkomst van deze website kunt u als bewijsstuk meesturen naar de Belastingdienst.

Ontslag(vergoeding) vóór 2014

Voor 2014 bestond de mogelijkheid om de ontslagvergoeding uitgekeerd te krijgen in periodieke uitkeringen, bijvoorbeeld een bedrag per maand. U kon de ontslagvergoeding onderbrengen bij een verzekeringsmaatschappij (lijfrenteverzekering), bank (bankspaarrekening) of stamrecht-BV.

Hierdoor was het mogelijk om niet in één keer over het gehele bedrag belasting te betalen, maar uitgesmeerd over de momenten dat de periodieke bedragen worden uitgekeerd. Dit heet een stamrechtvrijstelling. Vanaf 2014 bestaat deze mogelijkheid niet meer.

Heeft u vóór 15 november 2013 een ontslagvergoeding ontvangen en overgemaakt naar een verzekeraar, bank of stamrecht-BV? En is dit nog niet (volledig) uitgekeerd? Dan kunt u er in 2014 voor kiezen om het resterende bedrag in één keer uit te laten keren. U betaalt dan over 80% van het bedrag belasting. Via de middelingsregeling (zie boven) kunt u de belasting wellicht verder verlagen.

Dit is een keuze, u kunt het ook laten staan en de ontslagvergoeding periodiek blijven uitkeren. U kunt dan nog gebruik maken van de oude regels, waarbij u belasting betaalt op het moment dat u het bedrag krijgt uitgekeerd.

Of het verstandig is om het bedrag in 1x uit te laten keren of niet, hangt af van:

  • Voor welk doel u de ontslagvergoeding wilt gebruiken: als u het wilt gebruiken om uw inkomen tijdens pensionering te vergroten, kan het verstandig zijn om het geld te laten staan en dan periodiek te laten uitkeren. Als u het geld echter direct nodig hebt, om rond te komen of bijvoorbeeld om een nieuwe start te maken, dan is direct uitkeren misschien een goede optie.
  • De hoogte van het bedrag: als 80% van het totale bedrag nog steeds een groot bedrag is dat u krijgt uitgekeerd, heeft u mogelijk met een hoger belastingtarief te maken dan wanneer u periodiek een bedrag krijgt uitgekeerd.
  • Hoe makkelijk u uw geld uitgeeft: weet u van u zelf dat u het geld makkelijk gaat uitgeven als u in één keer een bedrag krijgt uitbetaald, dan kan het handig zijn dat u niet bij het geld kan en dat het voor u maandelijks wordt uitgekeerd. Zo komt u niet in de verleiding het geld uit te geven, zonder dat u dat zelf wilt.

Checklist Geld & Werkloosheid

Snel weer grip op uw geld bij werkloosheid.

Start de Checklist!

Contact

Bel: 030 - 23 91 350 (9 - 13 uur)


Nibud nieuwsbrief Altijd op de hoogte met de Nibud-nieuwsbrief!

AFAS Personal Plus

Snel en eenvoudig overzicht in uw financiële situatie met dit online huishoudboekje.

Meer weten?