a a a

Aangifte doen? Lees deze tips!

De belastingaangifte: of u zich er nu alleen over buigt of advies vraagt aan anderen, het loont zeker de moeite om er de nodige tijd en aandacht voor vrij te maken. Zo weet u zeker dat u krijgt waar u recht op heeft.

Extra controle

BelastingaangifteIeder jaar zijn er wijzigingen in het overheidsbeleid en daarmee ook in de belastingaangifte. De Belastingdienst zelf past haar werkwijze ook jaarlijks aan. Zo kunnen aangiftes bijvoorbeeld extra worden gecontroleerd op bepaalde aftrekposten.

 • De Belastingdienst let bij de aangifte over 2013 op het verhogen van de hypotheek, de aftrek van lijfrentepremies en zorgkosten. Mensen die hier mogelijk mee te maken hebben krijgen van de Belastingdienst een brief met tekst en uitleg over de juiste wijze van invullen.
 • Ga zorgvuldig na voor welke aftrekposten u in aanmerking komt en hoe u deze opvoert. Onderstaande tips kunnen daarbij van pas komen. 

Special i.s.m. Consumentenbond

belastinginformatie van de ConsumentenbondDe Consumentenbond heeft informatie en tips over uw belastingaangifte over 2013 op een rijtje gezet.

Lees de toelichting

Doet u digitaal aangifte? Vergeet niet om de velden met toelichtingen op de verschillende posten open te klappen. Misschien gaat u er onterecht vanuit dat u geen aanspraak kunt maken op een regeling of aftrekpost. Als u uw aangifte invult op papier, krijgt u de toelichtingen meegestuurd.

Alle papieren netjes opgeruimd

Handige tabbladenset om uw administratie in te bewaren en te ordenen. Alle belangrijke papieren op de juiste plek in een bewaarmap, dat geeft overzicht!

Samenwonen

Woont u samen en bent u fiscaal partners? U kunt ook samen aangifte doen. Let er dan op dat u de aftrekposten van het hoogste inkomen aftrekt en de bijtellingen juist bij het laagste inkomen optelt. De hypotheekrente mag u bijvoorbeeld aftrekken van het hoogste inkomen, ook al bent u beiden eigenaar van de woning.

Het doorschuiven van posten is echter niet voor alle bijtellingen mogelijk, inkomsten uit freelance-werkzaamheden kunt u bijvoorbeeld niet optellen bij het inkomen van uw partner.

Gecombineerde aangifte niet altijd voordeliger

Het is niet altijd voordeliger om samen aangifte te doen. Als degene met het laagste inkomen hoge ziektekosten heeft, kan het gunstiger zijn als u apart aangifte doet. Vul de aangifte eventueel 2 keer in, zodat u het verschil ziet.

Scheiden?

De Belastingdienst biedt extra informatie aan mensen die zijn gaan scheiden. Een echtscheiding heeft namelijk gevolgen voor de belastingaangifte waarbij in de praktijk veel vergissingen worden gemaakt.

Aftrekposten

Ga goed na of u geen aftrekposten over het hoofd ziet:

 • ziektekosten (specifieke zorgkosten)
 • pensioenpremies voor zelfstandigen (bijvoorbeeld de lijfrentepremie)
 • Lijfrentepremies voor pensioen
 • alimentatie
 • giften
 • hypotheekrente
 • studiekosten
 • aftrek levensonderhoud kinderen (in specifieke gevallen voor ouders met kinderen jonger dan 21 jaar)
  NB: Vanaf 2015 is het niet meer mogelijk om aanspraak te maken op deze regeling.

Buitengewone uitgavenZorgkosten

Kosten van medicijnen, vervoer of van dieetvoeding, kunnen onder bepaalde voorwaarden worden opgevoerd als specifieke zorgkosten. Ga dus goed na welke uitgaven u wel en niet kunt aftrekken.

Eigen woning

U kunt hypotheekrente aftrekken als de hypotheek gebruikt is voor de aankoop of onderhoud van de eigen woning. Wel moet u het eigenwoningforfait als bijtelling opvoeren. Betaalt u geen of weinig hypotheekrente, dan hoeft u het eigenwoningforfait niet (volledig) op te geven.

Voor professionals

Leer hoe u zelf een budgetteringscursus voor uw cliënten op kunt zetten waarin zowel de inhoudelijke als organisatorische aspecten aan bod komen.

Voor ouderen

1. Ouderenkorting

Als pensioengerechtigde kunt u vaak belastingaftrek krijgen. Van uw AOW en uw bedrijfspensioen wordt te veel belasting ingehouden. U kunt die te veel betaalde belasting terugkrijgen.

Er is een aparte heffingskorting voor pensioengerechtigden met een inkomen lager dan € 35.450: de ouderenkorting. Alleenstaande ouderen hebben daarnaast nog recht op een aanvullende ouderenkorting.

2. Aanslaggrens

U kunt manipuleren met de aanslaggrens. Wanneer een partner minder dan € 45,- moet bijbetalen, wordt dat bedrag niet geïnd. Let op: Als u op de grens van de aanslaggrens balanceert en het uiteindelijke belastingbedrag een paar euro afwijkt, kan dat betekenen dat uw partner toch het volle pond moet betalen.

3. Vermogen

Als u meer dan € 21.139 per persoon vermogen heeft, moet u daarover in principe belasting in box 3 betalen: de vermogensrendementsheffing. Voor pensioengerechtigden met een relatief laag inkomen zijn er echter aparte vrijstellingen. De zogenoemde ouderentoeslag verhoogt uw heffingvrije vermogen, waardoor u minder of geen belasting hoeft te betalen.

Denk vast na over uw aangifte over 2014

Als u vaak een relatief grote teruggave ontvangt, kunt u ook kiezen voor een voorlopige teruggaaf: u ontvangt maandelijks een vast bedrag. Denk er wel aan om wijzigingen tijdig door te geven aan de Belastingdienst.

Administratieve voornemens

Bent u nu (te) veel tijd kwijt met het uitzoeken van alle papieren? Als u uw thuisadminstratie netjes bijhoudt, kunt u volgend jaar alles direct terugvinden. Een handig hulpmiddel daarvoor zijn bijvoorbeeld de Nibud-tabbladen.

Meer informatie

 • Lees verder over de belastingaangifte.
 • Kijk ook op Belastingdienst.nl.
 • De Consumentenbond biedt veel informatie en tips in het dossier Belastingaangifte.
 • Uit een door de Consumentenbond gehouden enquête blijkt dat het aantal mensen dat hun aangifte zelf invult is gestegen. En - verrassend - bij het invullen van de aangifte hebben zij meer positieve dan negatieve gedachten!

Grip op uw geld

Zet uw inkomsten en uitgaven op een rij met deze gratis tool!

Persoonlijk Budgetadvies

Contact

Bel: 030 - 23 91 350 (9 - 13 uur)


Nibud nieuwsbrief Altijd op de hoogte met de Nibud-nieuwsbrief!

Uw hypotheek

Is en blijft uw hypotheek betaalbaar?

Bestel nu