a a a

Heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting. De overheid wil hiermee bepaalde groepen ondersteunen, zoals alleenstaande ouders, ouderen en gehandicapten. De arbeidskorting ondersteunt bijvoorbeeld werkende mensen en de combinatiekorting is bedoeld om werk en zorg te combineren.

Overzicht heffingskortingen

 • algemene heffingskorting
 • arbeidskorting
 • werkbonus
 • (aanvullende) alleenstaande ouderkorting
  NB: Deze korting verdwijnt in 2015. In plaats daarvan wordt het maximale bedrag aan kindgebonden budget voor alleenstaande ouders verhoogd.
 • inkomensafhankelijke combinatiekorting 
 • jonggehandicaptenkorting
 • Nibud e-book Geldwijzer Kinderen & Scholierenouderschapsverlofkorting (afhankelijk van het aantal uren ouderschapsverlof en de terugval in inkomen hierdoor).
  NB: Deze korting verdwijnt in 2015. In sommige cao's worden de opgenomen uren ouderschapsverlof gedeeltelijk doorbetaald. Dit is de enige financiële bijdrage die er dan nog bestaat voor ouderschapsverlof.
 • tijdelijke heffingskorting voor VUT en prepensioen

Het Nibud e-book Geldwijzer Kinderen & Scholieren is vanaf januari weer helemaal actueel en compleet met informatie over regelingen en bedragen over kosten van kinderen.

Van het Voedingscentrum en het Nibud

Lekker en gezond hoeft niet duur te zijn! Dit kookboek bevat smaakvolle recepten voor € 2,- p.p.

Aanvragen

Alleenstaande ouderDe werkgever of uitkerende instantie houdt bij het berekenen van uw inkomen automatisch rekening met de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de (aanvullende) ouderenkorting.

Als u in aanmerking denkt te komen voor andere heffingskortingen, kunt u een verzoek doen om een voorlopige aanslag bij de Belastingdienst. Op de aanvraag vult u een aantal gegevens in over uw huishouden en inkomen. De kortingen worden automatisch halverwege de maand uitgekeerd.

Dit kan per maand veel uitmaken. Zo heeft een alleenstaande ouder met een minimuminkomen en twee kinderen van 3 en 5 jaar onder andere recht op de (aanvullende) alleenstaande-ouderkorting en de combinatiekorting. Deze voorlopige teruggaaf wordt per maand uitgekeerd en kan zelfs het te betalen belastingbedrag opheffen.

Als het bedrag aan heffingskortingen hoger is dan het bedrag dat u aan belasting moet betalen, dan loopt u een gedeelte van de heffingskortingen mis. Er kan dan een beroep gedaan worden op de regeling Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten.

Voor professionals

Leer hoe u zelf een budgetteringscursus voor uw cliënten op kunt zetten waarin zowel de inhoudelijke als organisatorische aspecten aan bod komen.

Veranderingen in uw situatie?

Omdat sommige heffingskortingen alleen gelden voor bepaalde huishoudens, kan een verandering in uw persoonlijke situatie ervoor zorgen dat u geen recht meer heeft op bepaalde heffingskortingen. Uw inkomen kan hierdoor lager uitvallen.

Meer over dit onderwerp

Inzicht in uw financiën

Handig hulpmiddel om uw inkomsten en uitgaven op een rij te zetten.

Persoonlijk Budgetadvies

Contact

Bel: 030 - 23 91 350 (9 - 13 uur)


Nibud nieuwsbrief Altijd op de hoogte met de Nibud-nieuwsbrief!

Bereken uw recht!

Voor welke financiële regelingen komt u in aanmerking?

Nibud.nl/berekenuwrecht

Maaike

... geniet van het leven, maar heeft haar administratie niet op orde...

Bekijk het filmpje