Zorgkosten: wie betaalt wat?

Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten hebben vaak te maken met extra zorgkosten: ziektekosten, kosten voor verzorging of verpleging. Ook geven zij meer geld uit aan huishoudelijke hulp of hulpmiddelen. Wat kost het en wat is uw eigen bijdrage?

Ziektekosten: basis en aanvullend

Iedereen is verplicht om een basisverzekering voor ziektekosten af te sluiten. De dekking van deze verzekering is bij elke verzekeraar gelijk. Verzekeraars hebben een acceptatieplicht. Ze mogen u niet weigeren. Ook niet als u iets mankeert. Met een collectieve zorgverzekering krijgt u vaak korting op uw zorgverzekering. Deze korting wordt gegeven aan een groep mensen (collectief). Dit kan bijvoorbeeld via uw werk aangeboden worden of omdat u lid bent van een bepaalde vereniging.

Niet alle zorgkosten worden gedekt door de basisverzekering. Voor kosten die de basisverzekering niet dekt, kunt u zich aanvullend verzekeren. Als oudere of chronisch zieke heeft u een grotere kans op extra ziektekosten. Een aanvullende verzekering is dan zeker de moeite waard. Elke verzekeraar heeft aparte pakketten met aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

De verzekeraar kan bij de aanvullende verzekering wel eisen stellen om u toe te laten. Dit gebeurt voornamelijk bij uitgebreide tandartsverzekeringen. Ook hier kunt u korting krijgen door gebruik te maken van een collectieve verzekering.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg nodig hebben. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt voor elke cliënt vast welke zorg noodzakelijk is en hoeveel zorg nodig is. Er zijn verschillende soorten zorg en ondersteuning vanuit de Wlz mogelijk. Enkele voorbeelden:

  • persoonlijke verzorging, zoals helpen met douchen
  • verpleging, zoals toedienen van medicijnen
  • geneeskundige zorg
  • langdurig verblijf in een zorginstelling

Iemand met een indicatie voor zorg uit de Wlz kan die zorg op twee manieren regelen:

  • U kunt altijd kiezen voor zorg in natura. Dit is zorg die rechtstreeks door een (thuis)zorginstelling wordt geleverd. Deze zorg kan plaatsvinden in een zorginstelling, maar ook bij u thuis.
  • In sommige gevallen kunt u ook zelf zorg regelen met een persoonsgebonden budget (PGB). Hiervoor heeft u de juiste indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of Bureau Jeugdzorg (BJZ). Dit is een indicatie voor zorg met verblijf, persoonlijke verzorging en/of verpleging. De indicatie moet minstens 1 jaar geldig zijn. Bovendien mag er geen passende zorg in natura beschikbaar zijn.

Ook een combinatie van zorg in natura en een persoonsgebonden budget is mogelijk.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) zorgt er voor dat mensen met een handicap, chronisch zieken of ouderen een zo normaal mogelijk dagelijks leven kunnen leiden. De gemeenten voeren de Wmo uit.

Vanaf 2015 vallen de functies begeleiding, dagbesteding, vervoer en kortdurend verblijf in een instelling, die eerder onder de AWBZ vielen, onder de Wmo. Voor alle soorten zorg en voorzieningen is een indicatie nodig. Een indicatie is een beslissing over welke hulp of voorziening nodig is en in welke mate deze verstrekt wordt. De gemeente kan dat zelf beslissen of bijvoorbeeld het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) inschakelen.

Eigen Bijdrage

Voor zorg vanuit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van uw eigen bijdrage kunt u berekenen op de site van het Centraal Administratiekantoor (CAK).

Voor (langdurig) verblijf in een zorginstelling is een hogere eigen bijdrage verschuldigd dan voor zorg zonder verblijf. Deze is afhankelijk van het inkomen en het vermogen. Er zijn twee eigen bijdrages: een lage en een hoge.

Gedurende de eerste zes maanden van het verblijf in een zorginstelling betaalt men de lage eigen bijdrage. Na zes maanden betaalt men de hoge eigen bijdrage, behalve wanneer de partner nog thuis woont. Dan blijft men de lage eigen bijdrage betalen.

Voor de Wmo geldt ook een eigen bijdrage. Deze kan per gemeente verschillen. De eigen bijdragen voor de Wmo en de Wlz (zonder verblijf in een zorginstelling) mogen samen nooit hoger zijn dan de maximale eigen bijdrage voor uw inkomen, leeftijd en gezinssituatie. De eigen bijdrage voor de Wmo wordt ook vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratiekantoor (Cak).

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Ik heb veel (extra) kosten door mijn ziekte. Ik wil graag weten of ik deze vergoed kan krijgen en hoe dat moet. ”

— Noortje Schuip, Den Haag

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder
02 november 2015

Boosheid, twijfel en vragen bij bezitters beleggingsverzekeringen

lees meer › Blog

Kosten

Het Nibud helpt u grip op uw geld te krijgen en te houden.

lees meer › Thema

Verzekeren

Hoe bent u het beste voorbereid op een veranderende (financiële) situatie?

lees meer › Thema

Koopkracht

Ieder jaar verandert de koopkracht. Het Nibud helpt u voorbereiden op de verandering.

lees meer › Thema
04 juni 2015

Inkomen fors lager voor kwart van de Nederlanders

lees meer › Persbericht

Langdurig ziek of arbeidsongeschikt

Bereid u voor op wat u financieel te wachten staat.

lees meer › Artikel

Persoonsgebonden budget

Met het persoonsgebonden budget (pgb) kan er op maat zorg en hulp voor u worden ingekocht.

lees meer › Artikel

Besparen op gas en elektriciteit

Door uw elektrische apparaten en uw verwarming slim te gebruiken, kunt u flink besparen op gas en elektriciteit. Ook een overstap naar een andere leverancier kan slim zijn.

lees meer › Artikel

Waardescan

De Waardescan laat zien welke waarde u op de einddatum van uw beleggingsverzekering kunt verwachten.

lees meer › Tool

Persoonlijk Budgetadvies

Het Persoonlijk Budgetadvies geeft u de regie over uw geld.

lees meer › Tool

Minder inkomen

Stappenplan voor grip op geld na een terugval in inkomen.

lees meer › Artikel