Uw kind wordt 18 jaar

Als uw kind 18 jaar wordt, is hij of zij officieel volwassen. Uw kind mag vanaf nu stemmen en zelfstandig autorijden. Ook op financieel gebied verandert er veel. Het Nibud zet de belangrijkste wijzigingen op rij.

Wat verandert er voor u?

Uw kind wordt met 18 jaar zelf financieel verantwoordelijk. Uw kind kan bijvoorbeeld zonder toestemming abonnementen afsluiten. Als ouder bent u niet meer verantwoordelijk voor uw kind. Eventuele aankopen of leningen die uw kind afsluit kunt u niet meer terugdraaien. Uw kind is als meerderjarige dus zelf verantwoordelijk voor eventuele schulden, betalingsachterstanden en afgesloten contracten. Als ouder blijft u nog wel onderhoudsplichtig totdat uw kind 21 jaar wordt. Dat betekent dat u er nog steeds verantwoordelijk voor bent dat uw kind onderdak, kleding, voeding, scholing en medische hulp krijgt.

Alimentatie

Kinderalimentatie stopt niet automatisch als uw kind 18 wordt. Kinderalimentatie stopt uiterlijk als uw kind 21 jaar wordt. De alimentatie stopt wel eerder als uw kind financieel zelfstandig is. Iemand is financieel zelfstandig als hij of zij een baan met minimaal het minimumjeugdloon heeft. Is uw kind niet financieel zelfstandig met 18 jaar? Dan is het voor het kind mogelijk om de kinderalimentatie zelf te ontvangen.

Kinderbijslag en kindgebonden budget

De kinderbijslag wordt stopgezet als uw kind 18 jaar wordt. Het kan zijn dat u al geen kinderbijslag meer kreeg toen uw kind 16 of 17 jaar was. Dan verdiende uw kind meer dan de grens om kinderbijslag te ontvangen toestaat.

Ook het kindgebonden budget stopt als uw kind 18 jaar wordt.

Wat verandert er voor uw kind?

In Nederland moet iedereen vanaf 18 jaar een zorgverzekering afsluiten. Voor jongeren hoeft dat meestal geen uitgebreide verzekering te zijn. Sommige verzekeraars bieden een speciaal jongeren- of studentenpakket aan.

Voor de zorgverzekering kan uw kind zorgtoeslag aanvragen. Ook als u de zorgverzekering betaalt voor uw kind. Uw kind kan zelf zorgtoeslag aanvragen. Uw inkomen is daar niet op van invloed. Het inkomen van uw kind bepaalt de zorgtoeslag. De inkomensgrens van de aanvrager ligt rond de 26.500 euro en de vermogensgrens op 103.423 euro.

21

jaar is de leeftijd van uw kind waarop u niet langer onderhoudsplichtig bent voor hem of haar

Andere verzekeringen

Uw kind kan meestal tot het 27ste levensjaar meeverzekerd blijven met uw aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP). Als uw kind op kamers gaat kan het verstandig zijn om een inboedelverzekering af te sluiten. Het Nibud geeft u graag advies over verzekeren.

Studeren

Gaat uw kind gaat studeren? Dan heeft hij of zij in principe recht op studiefinanciering. In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) heeft uw kind hierop recht vanaf het moment dat hij of zij 18 jaar is. Voor het hoger onderwijs (HBO of WO) is de regeling anders. Is uw kind op of na 1 juli nog geen 18 jaar? Dan krijgt hij of zij studiefinanciering vanaf het kwartaal dat volgt op de begindatum van de studie. Op DUO.nl leest u meer over studiefinanciering. Op startstuderen.nl vindt u meer informatie over alles wat er bij studeren komt kijken.

Voorbeeld: uw kind wordt in augustus 18 jaar en begint 1 september met een studie. Dan ontvangt hij of zij studiefinanciering vanaf 1 oktober. Zit uw kind in het laatste jaar van een voltijdopleiding in het voorgezet onderwijs en is hij of zij vóór 1 juli 18 jaar geworden? Dan heeft hij vanaf 1 juli recht op tegemoetkoming scholieren. Deze tegemoetkoming is omdat u geen kinderbijslag meer ontvangt. Per 1 september wordt dit omgezet in studiefinanciering.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Ik woon nog thuis, maar vind het toch belangrijk dat ik weet hoe ik voor mezelf moet zorgen en waarvoor ik verantwoordelijk ben. ”

— Jasper de Groot, Breda

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Waardescan

De Waardescan laat zien welke waarde u op de einddatum van uw beleggingsverzekering kunt verwachten.

lees meer › tool

Persoonlijk Budgetadvies

Het Persoonlijk Budgetadvies geeft u de regie over uw geld.

lees meer › tool

Nibud Bufferberekenaar

Bereken met de BufferBerekenaar of u voldoende geld achter de hand heeft.

lees meer › tool

Minder inkomen

Zo snel mogelijk weer grip op uw geld.

lees meer › artikel

Kostgeld

Door thuis kostgeld te betalen leren (werkende) jongeren dat levensonderhoud geld kost. Maar wat is een redelijk bedrag?

lees meer › artikel

Rondkomen van je studentenbudget

Als je weet waar je geld blijft en hoeveel er binnenkomt, houd je je financiën in de hand.

lees meer › artikel

Mobiele telefoon

Uw kind heeft een mobiele telefoon: handig én leuk. Maar maak duidelijke afspraken over de kosten.

lees meer › artikel

Sparen

Kies een spaarrekening die bij u en uw spaardoel past. Kijk goed naar de voorwaarden.

lees meer › artikel

Naar de middelbare school

Financieel veranderen er een aantal zaken als uw kind naar de middelbare school gaat, voor u en uw kind.

lees meer › artikel