Uw kind wordt 18 jaar

Als uw kind 18 jaar wordt, is hij of zij officieel volwassen. Uw kind mag vanaf nu stemmen en zelfstandig autorijden. Ook op financieel gebied verandert er veel. Het Nibud zet de belangrijkste wijzigingen op rij.

Wat verandert er voor u?

Uw kind wordt met 18 jaar zelf financieel verantwoordelijk. Uw kind kan bijvoorbeeld zonder toestemming abonnementen afsluiten. Als ouder bent u niet meer verantwoordelijk voor uw kind. Eventuele aankopen of leningen die uw kind afsluit kunt u niet meer terugdraaien. Uw kind is als meerderjarige dus zelf verantwoordelijk voor eventuele schulden, betalingsachterstanden en afgesloten contracten. Als ouder blijft u nog wel onderhoudsplichtig totdat uw kind 21 jaar wordt. Dat betekent dat u er nog steeds verantwoordelijk voor bent dat uw kind onderdak, kleding, voeding, scholing en medische hulp krijgt.

Alimentatie

Kinderalimentatie stopt niet automatisch als uw kind 18 wordt. Kinderalimentatie stopt uiterlijk als uw kind 21 jaar wordt. De alimentatie stopt wel eerder als uw kind financieel zelfstandig is. Iemand is financieel zelfstandig als hij of zij een baan met minimaal het minimumjeugdloon heeft. Is uw kind niet financieel zelfstandig met 18 jaar? Dan is het voor het kind mogelijk om de kinderalimentatie zelf te ontvangen.

Kinderbijslag en kindgebonden budget

De kinderbijslag wordt stopgezet als uw kind 18 jaar wordt. Het kan zijn dat u al geen kinderbijslag meer kreeg toen uw kind 16 of 17 jaar was. Dan verdiende uw kind meer dan de grens om kinderbijslag te ontvangen toestaat.

Ook het kindgebonden budget stopt als uw kind 18 jaar wordt.

Wat verandert er voor uw kind?

In Nederland moet iedereen vanaf 18 jaar een zorgverzekering afsluiten. Voor jongeren hoeft dat meestal geen uitgebreide verzekering te zijn. Sommige verzekeraars bieden een speciaal jongeren- of studentenpakket aan.

Voor de zorgverzekering kan uw kind zorgtoeslag aanvragen. Ook als u de zorgverzekering betaalt voor uw kind. Uw kind kan zelf zorgtoeslag aanvragen. Uw inkomen is daar niet op van invloed. Het inkomen van uw kind bepaalt de zorgtoeslag. De inkomensgrens van de aanvrager ligt rond de 27.012 euro en de vermogensgrens op 106.941 euro.

21

jaar is de leeftijd van uw kind waarop u niet langer onderhoudsplichtig bent voor hem of haar

Voorbeeld: Uw kind wordt in augustus 18 jaar en begint op 1 september met een studie. Dan ontvangt hij of zij studiefinanciering vanaf 1 oktober. Zit uw kind in het laatste jaar van een voltijdopleiding in het voortgezet onderwijs en is hij of zij vóór 1 juli 18 jaar geworden? Dan heeft hij vanaf 1 juli recht op tegemoetkoming scholieren. Dan ontvangt hij of zij studiefinanciering vanaf 1 september.

Andere verzekeringen

Uw kind kan meestal tot het 27ste levensjaar meeverzekerd blijven met uw aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP). Als uw kind op kamers gaat kan het verstandig zijn om een inboedelverzekering af te sluiten. Het Nibud geeft u graag advies over verzekeren.

Studeren

Gaat uw kind gaat studeren? Dan heeft hij of zij in principe recht op studiefinanciering. In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) heeft uw kind hierop recht vanaf het moment dat hij of zij 18 jaar is. Voor het hoger onderwijs (HBO of WO) is de regeling anders. Is uw kind op of na 1 juli nog geen 18 jaar? Dan krijgt hij of zij studiefinanciering vanaf het kwartaal dat volgt op de begindatum van de studie. Op DUO.nl leest u meer over studiefinanciering. Op startstuderen.nl vindt u meer informatie over alles wat er bij studeren komt kijken.

Voorbeeld: uw kind wordt in augustus 18 jaar en begint 1 september met een studie. Dan ontvangt hij of zij studiefinanciering vanaf 1 oktober. Zit uw kind in het laatste jaar van een voltijdopleiding in het voorgezet onderwijs en is hij of zij vóór 1 juli 18 jaar geworden? Dan heeft hij vanaf 1 juli recht op tegemoetkoming scholieren. Deze tegemoetkoming is omdat u geen kinderbijslag meer ontvangt. Per 1 september wordt dit omgezet in studiefinanciering.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Ik woon nog thuis, maar vind het toch belangrijk dat ik weet hoe ik voor mezelf moet zorgen en waarvoor ik verantwoordelijk ben. ”

— Jasper de Groot, Breda

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder
15 januari 2016

18-plus en financieel volwassen, wat betekent dat?

lees meer › Persbericht
11 januari 2016

Bijna 18

lees meer › Blog
07 december 2015

Huishoudens staan minder vaak rood dan 10 jaar geleden

lees meer › Nieuwsbericht
10 november 2015

Feestdagendilemma’s!

lees meer › Blog
07 oktober 2015

“Dat is dan 98 euro.” Oeps!

lees meer › Blog

Meer doen met je geld

Inzicht in uw financiële situatie maakt het makkelijker om de juiste keuzes te maken.

lees meer › Thema

Financiële opvoeding

Kinderen die al jong leren omgaan met geld, hebben daar als volwassene veel profijt van.

lees meer › Thema

Besparen

Inzicht in waar en wanneer u uw geld uitgeeft, helpt om meer geld over te houden.

lees meer › Thema

Overzicht houden

Het Nibud biedt houvast met producten, tips en informatie voor grip op geld.

lees meer › Thema

Administratie

Houd overzicht en grip op uw geld door het bijhouden van uw administratie.

lees meer › Thema

Nibud-agenda 2016

Nibud-agenda 2016

Grip op tijd, geld en geluk!

bestel › Product
11 september 2015

Nibud helpt met bezuinigen

lees meer › Persbericht