Tips voor uw aangifte

Doet u uw belastingaangifte zelf of vraagt u advies aan anderen? Het loont in beide gevallen om er genoeg tijd en aandacht aan te besteden. Zo weet u zeker dat u krijgt waar u recht op heeft en betaalt u niet teveel.

U wilt niet teveel belasting betalen. Daarom geven we u een aantal tips die u kunnen helpen bij het doen van de aangifte.

344

Bent u te laat met uw belastingaangifte? De boete begint bij € 344,-

 1. Fiscaal partnerschap

Wanneer u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u met uw partner samen de belastingaangifte doen. U kunt dan uw inkomsten en aftrekposten verdelen. Bekijk de voorwaarden voor fiscaal partnerschap.

Samenwonen

Woont u samen en bent u fiscale partners? Dan kunt u samen aangifte doen. Let er op dat u de aftrekposten van het hoogste inkomen aftrekt en de bijtellingen juist bij het laagste inkomen optelt. De hypotheekrente mag u bijvoorbeeld aftrekken van het hoogste inkomen, ook al bent u beiden eigenaar van de woning. Niet alle posten kunt u doorschuiven. Inkomsten uit uw freelance-werkzaamheden kunt u bijvoorbeeld niet optellen bij het inkomen van uw partner.

Het is niet altijd voordeliger om samen aangifte te doen. Als degene met het laagste inkomen hoge ziektekosten heeft, kan het gunstiger zijn als u apart aangifte doet. Vul de aangifte eventueel twee keer in. Zo ziet u direct het verschil.

Scheiden

Gaat u scheiden? Dat heeft gevolgen voor de belastingaangifte. Hierbij worden vaak vergissingen gemaakt. Daarom biedt de Belastingdienst extra informatie aan mensen die zijn gaan scheiden. Meer informatie vindt u bij de Belastingdienst.

 1. Wisselend inkomen

Heeft u een wisselend inkomen? Dan kan het voordelig zijn om gebruik te maken van de middelingsregeling. U telt dan het inkomen van drie aaneengesloten jaren op en deelt dit bedrag vervolgens door drie. U kunt vooraf door een specialist laten berekenen of dit inderdaad voordeliger is. Zoek hiervoor op ‘berekenen middeling’ op internet.

Tip: U kunt meer informatie inwinnen bij de Belastingtelefoon.

 1. Giften

Doneert u regelmatig aan goede doelen? Bekijk welke giften u mag aftrekken op de site van de Belastingdienst. De drempel voor aftrek is afhankelijk van uw inkomen en andere aftrekposten. Soms kan het daarom voordeliger zijn om eens per twee jaar (in plaats van ieder jaar) het dubbele bedrag te doneren.

 1. Dividend

Heeft u dividend uitgekeerd gekregen? Houd dan rekening met de dividendbelasting die is ingehouden. De dividendbelasting wordt in mindering gebracht op uw aangifte inkomstenbelasting.

 1. Aftrekposten

Ziet u geen aftrekposten over het hoofd? Denk bijvoorbeeld aan de volgende uitgaven:

 • Ziektekosten / specifieke zorgkosten
  Sommige ziektekosten zoals medicijnen, vervoerskosten of de kosten voor dieetvoeding kunnen onder bepaalde voorwaarden gelden als specifieke zorgkosten. Bereken op de website van de Belastingdienst welke uitgaven u wel en niet kunt aftrekken. Kijk ook goed naar de toelichtingen in de aangifte. Misschien gaat u er onterecht vanuit dat u geen aanspraak kunt maken op een bepaalde regeling of aftrekpost.
 • Hypotheekrente
  U kunt hypotheekrente aftrekken als u de hypotheek gebruikt voor de aankoop of onderhoud van uw eigen woning. Wel wordt er rekening gehouden met het eigenwoningforfait. Dat is een percentage van de waarde van de woning. Betaalt u geen of weinig hypotheekrente, dan wordt het eigenwoningforfait niet (volledig) verrekend.
 • Pensioenpremies voor zelfstandigen (bijvoorbeeld de lijfrentepremie)
 • Alimentatie
 • Studiekosten
 1. Overwaarde

Heeft u uw huis verkocht? Dan moet de eventuele overwaarde gebruikt worden voor de aankoop van een nieuwe woning. Neemt u dit bedrag op in uw nieuwe hypotheek, dan is de rente over dit bijgeleende bedrag niet aftrekbaar.

De hypotheek waarover u de rente mag aftrekken, mag niet hoger zijn dan de aankoopprijs van uw nieuwe woning min de overwaarde van uw oude woning. Lees meer over deze zogenaamde bijleenregeling.

Tips voor ouderen

Voor ouderen of pensioengerechtigden gelden specifieke tips bij de belastingaangifte. Doe uw voordeel met onderstaande tips.

 1. Ouderenkorting

Hebt u recht op pensioen? Dan kunt u vaak belastingaftrek krijgen. Van uw AOW en uw pensioen wordt teveel belasting ingehouden. Die teveel betaalde belasting kunt u terugkrijgen.

Er is een aparte heffingskorting voor pensioengerechtigden: de ouderenkorting. Alleenstaande ouderen hebben daarnaast recht op een aanvullende ouderenkorting.

 1. Aanslaggrens

U kunt spelen met de aanslaggrens. Wanneer uw partner minder dan 45 euro moet bijbetalen, wordt dat bedrag niet geïnd.

Let op: Als u op de grens van de aanslaggrens balanceert en het uiteindelijke belastingbedrag wijkt een paar euro af, kan dat betekenen dat uw partner toch het volledige bedrag moet betalen.

 1. Vermogen

Standaard betaalt u belasting in box 3 als u meer dan 24.437 euro aan vermogen heeft. Voor pensioengerechtigden met een relatief laag inkomen gold dit tot dit jaar niet. De zogenaamde ouderentoeslag verhoogde dit bedrag, waardoor u minder of geen belasting hoefde te betalen. De ouderentoeslag is dit jaar afgeschaft.

Voorlopige aanslag

Ontvangt u geld terug van de Belastingdienst? Bijvoorbeeld doordat u hypotheekrente aftrekt? Dan kunt u kiezen voor een voorlopige teruggaaf. U ontvangt dan maandelijks een deel van het bedrag waar u aan het eind van het jaar recht op zou hebben.

Tip: Met de Wijzigingswijzer voorlopige aanslag 2015 van de Belastingdienst kunt u nagaan of een wijziging in uw situatie gevolgen heeft voor uw voorlopige aanslag. Verandert er iets in uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk door.

Wijzigingen en extra controle

Er zijn elk jaar wijzigingen in het overheidsbeleid. Dat betekent ook dat er iets verandert in de belastingaangifte. De Belastingdienst past haar werkwijze ook jaarlijks aan. Ze controleert bijvoorbeeld extra op bepaalde aftrekposten.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

De belastingaangifte blijft een lastige klus, maar met deze tips werd het toch iets gemakkelijker. ”

— Dorinde de Bruin, Zeewolde

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder
07 september 2015

Gratis Geldboek voor ondernemers vernieuwd

lees meer › Nieuwsbericht

Tegemoetkomingen

Er zijn vele soorten tegemoetkomingen. Laat geen geld liggen en vraag deze aan.

lees meer › Thema

Besparen

Inzicht in waar en wanneer u uw geld uitgeeft, helpt om meer geld over te houden.

lees meer › Thema

Regelingen

Maak gebruik van uw recht op tegemoetkomingen en laat geen geld liggen.

lees meer › Thema

Vermogen

Het Nibud helpt u bij het nemen van beslissingen over uw spaargeld en vermogen.

lees meer › Thema

Pensioenopbouw

Inzicht in uw huidige situatie helpt u keuzes te maken voor later.

lees meer › Thema

Belasting

Krijg waar u recht op heeft door aandacht te besteden aan de belastingaangifte.

lees meer › Thema

Geldboek voor ondernemers

Geldboek voor ondernemers

Gratis wegwijzer voor (startende) ondernemers.

bestel › Product
25 augustusus 2015

Sparen, aflossen of beleggen?

lees meer › Persbericht

Sparen, aflossen of beleggen

Deze rekentool helpt u bij de keuze om extra geld te sparen, af te lossen of te beleggen.

lees meer › Tool

Kinderbijslag

De overheid betaalt mee aan de kosten die horen bij de opvoeding.

lees meer › Artikel
22 mei 2015

Vakantiegeld: hoeveel krijgen we?

lees meer › Blog