Pleegvergoeding

Neemt u als pleegouder een kind op in uw gezin, dan kunt u in aanmerking komen voor een pleegvergoeding. Zo worden de kosten die u als pleegouder maakt ook goed geregeld.

Kan ik een pleegvergoeding krijgen?

Wanneer u als pleegouder een kind in uw gezin opneemt, kunt u in aanmerking komen voor een pleegvergoeding. Deze vergoeding krijgt u via de organisatie die het pleegkind plaatst.

543

krijgt u per maand voor een kind tot en met 8 jaar

Ontvangt u de pleegvergoeding? Dan kunt u geen kinderbijslag meer krijgen voor het pleegkind. Op de pleegvergoeding zijn toeslagen of kortingen mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld bij crisisopvang.

Geen belasting betalen

De pleegvergoeding wordt niet als inkomen gezien. U hoeft er dus geen belasting over te betalen. Ook als u een bijstandsuitkering heeft, wordt de pleegvergoeding niet als inkomstenbron gezien.

Hoeveel pleegvergoeding krijg ik?

Is uw pleegkind geplaatst via een voorziening voor pleegzorg, dan komt u als pleegouder in aanmerking voor een pleegvergoeding. Als u geen recht heeft op de pleegvergoeding, kunt u soms wel kinderbijslag krijgen.

In de tabel ziet u de pleegvergoeding voor het jaar 2016.

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Bewerking Nibud, 2016)
Leeftijd Vergoeding per maand Vergoeding per dag
0 tot en met 8 jaar € 543,- € 17,84
9 tot en met 11 jaar € 549,- € 18,04
12 tot en met 15 jaar € 598,- € 19,65
16 tot en met 17 jaar € 660,- € 21,69
18 tot en met 20 jaar € 667,- € 21,92

Aanvragen

De instantie die het kind bij u plaatst, keert de pleegvergoeding uit. Bij deze instantie kunt u de pleegvergoeding aanvragen.

Extra toeslag

Maakt u extra kosten bij crisisopvang of zorg voor een pleegkind met een handicap dan kunt u een extra toeslag krijgen. Deze toeslag is maximaal 3,55 euro per kind per dag. Als u drie of meer pleegkinderen verzorgt, geldt de toeslag ook.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Ik verzorg een pleegkind, maar wist niet of ik aanspraak kan maken op pleegvergoeding. Pleegzorg.nl kon mij gelukkig meer vertellen.”

— Brigitte Klomp, Maastricht

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Tegemoetkomingen

Er zijn vele soorten tegemoetkomingen. Laat geen geld liggen en vraag deze aan.

lees meer › Thema

Financiële opvoeding

Kinderen die al jong leren omgaan met geld, hebben daar als volwassene veel profijt van.

lees meer › Thema

Kosten van kinderen

Kinderen brengen veel kosten met zich mee. Lees meer over de tegemoetkomingen.

lees meer › Thema

Besparen

Inzicht in waar en wanneer u uw geld uitgeeft, helpt om meer geld over te houden.

lees meer › Thema

Regelingen

Maak gebruik van uw recht op tegemoetkomingen en laat geen geld liggen.

lees meer › Thema

Kinderbijslag

De overheid betaalt mee aan de kosten die horen bij de opvoeding.

lees meer › Artikel

Indexering alimentatie

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen met een bepaald percentage aangepast, afhankelijk van de loonstijging.

lees meer › Artikel

Berekenuwrecht.nl

Op welke landelijke tegemoetkomingen heeft u recht?

lees meer › Tool

Schenken en erven

Als ouders kunt u geld schenken. Wat zijn de bedragen en de voorwaarden?

lees meer › Artikel

Hoeveel betaal ik de oppas?

Het Nibud biedt referentiebedragen voor alle vormen van kinderoppas.

lees meer › Artikel
03 maart 2015

Studiesparen

lees meer › Blog

Kostgeld

Door thuis kostgeld te betalen leren (werkende) jongeren dat levensonderhoud geld kost. Maar wat is een redelijk bedrag?

lees meer › Artikel