Pleegvergoeding

Neemt u als pleegouder een kind op in uw gezin, dan kunt u in aanmerking komen voor een pleegvergoeding. Zo worden de kosten die u als pleegouder maakt ook goed geregeld.

Kan ik een pleegvergoeding krijgen?

Wanneer u als pleegouder een kind in uw gezin opneemt, kunt u in aanmerking komen voor een pleegvergoeding. Deze vergoeding krijgt u via de organisatie die het pleegkind plaatst.

537

krijgt u per maand voor een kind tot en met 8 jaar

Ontvangt u de pleegvergoeding? Dan kunt u geen kinderbijslag meer krijgen voor het pleegkind. Op de pleegvergoeding zijn toeslagen of kortingen mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld bij crisisopvang.

Geen belasting betalen

De pleegvergoeding wordt niet als inkomen gezien. U hoeft er dus geen belasting over te betalen. Ook als u een bijstandsuitkering heeft, wordt de pleegvergoeding niet als inkomstenbron gezien.

Hoeveel pleegvergoeding krijg ik?

Is uw pleegkind geplaatst via een voorziening voor pleegzorg, dan komt u als pleegouder in aanmerking voor een pleegvergoeding. Als u geen recht heeft op de pleegvergoeding, kunt u soms wel kinderbijslag krijgen.

In de tabel ziet u het bedrag dat u per maand krijgt aan pleegvergoeding voor het jaar 2015.

LeeftijdPer maandPer dag
0 t/m 8 jaar€537,-€17,66
9 t/m 11 jaar€543,-€17,86
12 t/m 15 jaar€591,-€19,45
16 t/m 17 jaar€653,-€21,47
18 t/m 20 jaar€660,-€21,70

Aanvragen

De instantie die het kind bij u plaatst, keert de pleegvergoeding uit. Bij deze instantie kunt u de pleegvergoeding aanvragen.

Extra toeslag

Maakt u extra kosten bij crisisopvang of zorg voor een pleegkind met een handicap dan kunt u een extra toeslag krijgen. Deze toeslag is maximaal 3,51 euro per kind per dag. Als u drie of meer pleegkinderen verzorgt, geldt de toeslag ook.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Ik verzorg een pleegkind, maar wist niet of ik aanspraak kan maken op pleegvergoeding. Pleegzorg.nl kon mij gelukkig meer vertellen.”

— Brigitte Klomp, Maastricht

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Geldwijzer kinderen en scholieren

Geldwijzer kinderen en scholieren

Een handig hulpmiddel om alle kosten rondom kinderen in beeld te brengen

bestel › Product

Indexering alimentatie

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen met een bepaald percentage aangepast, afhankelijk van de loonstijging.

lees meer › Artikel

Berekenuwrecht.nl

Op welke landelijke tegemoetkomingen heeft u recht?

lees meer › Tool

Hoeveel betaal ik de oppas?

Het Nibud biedt referentiebedragen voor alle vormen van kinderoppas.

lees meer › Artikel
03 maart 2015

Studiesparen

lees meer › Blog

Kostgeld

Door thuis kostgeld te betalen leren (werkende) jongeren dat levensonderhoud geld kost. Maar wat is een redelijk bedrag?

lees meer › Artikel

Mobiele telefoon

Uw kind heeft een mobiele telefoon: handig én leuk. Maar maak duidelijke afspraken over de kosten.

lees meer › Artikel

Bereken uw recht

Op welke toeslagen en landelijke subsidies heeft u recht?

lees meer › Artikel