Ontslagen: recht op een vergoeding?

Wordt u gedwongen ontslagen? En is dit buiten uw schuld? Dan heeft u misschien recht op een ontslagvergoeding. Lees hier hoe dat werkt.

Situaties bij ontslag

Komen u en oud-werkgever er samen niet uit, dan kan de kantonrechter een uitspraak doen over het bedrag van een ontslagvergoeding. Er zijn drie situaties mogelijk.

  1. Ontslagaanvraag bij UWV

Soms is de slechtere financiële situatie van het bedrijf de reden voor het ontslag. De kans op een ontslagvergoeding is dan klein. Het bedrijf doet in dit geval een ontslagaanvraag bij het UWV. Het UWV is het uitkeringsinstituut werknemersverzekeringen. Meestal ontvangt u dan geen ontslagvergoeding. Uw WW-uitkering begint vanaf de datum dat uw dienstbetrekking op papier eindigt.

Als u het niet eens bent met de procedure, kunt u de kantonrechter inschakelen.

  1. Ontslag met wederzijds goedvinden

Uw werkgever kan u ook een voorstel doen voor een ontslagvergoeding en uitdienstdatum. Gaat u daarmee akkoord? Leg dan samen met uw werkgever alle afspraken vast. Dat doet u in een beëindigingsovereenkomst. Zet ook de ontslagvergoeding op papier. Let er wel op dat er niets in de overeenkomst staat wat uw recht op een WW-uitkering in gevaar kan brengen.

  1. Ontslag via de kantonrechter

Een ontslag kan ook geregeld worden via de kantonrechter. De rechter bepaalt dan de uitdienstdatum. Wil uw werkgever uw gedwongen ontslag snel laten ingaan? Dan kunt u via de kantonrechter een ontslagvergoeding bepalen.

Een ontslagvergoeding wordt ook wel ‘gouden handdruk’ genoemd. Hij is bedoeld om een daling in uw inkomen te compenseren. Bijvoorbeeld als u nog geen nieuwe baan heeft gevonden. Of als de kans op een baan met hetzelfde inkomen erg klein is. Ook kunt u een vergoeding krijgen om uw pensioenopbouw veilig te stellen.

Sociaal plan

De ontslagvergoeding kan ook onderdeel zijn van een sociaal plan. Uw bedrijf probeert u dan in eerste instantie te helpen aan een nieuwe baan. U krijgt dan bijvoorbeeld extra scholing. Pas als dat niet lukt, kunt u in aanmerking komen voor een afkoopsom. Bent u het niet eens over de regeling en het bedrag, dan kan de kantonrechter hierover uitspraak doen.

Berekenen ontslagvergoeding

Als uw ontslag voor de rechter komt, hanteert deze de ‘kantonrechterformule’. Bij het bepalen van uw ontslagvergoeding kijkt de rechter naar:

  • Het aantal dienstjaren bij de werkgever
  • Uw leeftijd
  • Uw bruto jaarinkomen
  • In hoeverre het ontslag verwijtbaar is

Bij ontslag via de kantonrechter bepaalt de kantonrechter wanneer uw arbeidsovereenkomst precies eindigt. Het UWV gaat echter uit van een andere datum: de datum dat uw dienstverband zou zijn afgelopen, als uw ontslag niet via de kantonrechter was gegaan. Heeft u hierdoor een bepaalde tijd geen inkomen, dan kunt u de ontslagvergoeding gebruiken om deze periode te overbruggen.

Als u het niet eens bent met de ontslagprocedure via het UWV schakelt u de kantonrechter in. U doet dan een beroep op een ‘kennelijk onredelijk ontslag procedure’. De kantonrechter hanteert dan niet de kantonrechtersformule, maar bepaalt een bedrag voor de geleden financiële schade.

Voorbeeld

Marc Overga (55 jaar) heeft 15 jaar dezelfde administratieve baan. Hij verdient maandelijks 2.500 euro bruto. Zijn werkgever wil de zaak verkopen. Marc kan dan niet blijven, omdat de nieuwe eigenaar al een financiële administratie heeft. Marc eist daarom een ontslagvergoeding. Over de hoogte worden ze het niet eens. Ze leggen het voor aan de kantonrechter. Deze stelt vast dat het ontslag niet verwijtbaar is. Volgens de kantonrechterformule heeft Marc recht op een bedrag van ongeveer 50.000 euro bruto.

Ontslag(vergoeding) ná 2014

Heeft u na 1 januari 2014 een ontslagvergoeding ontvangen? Dan wordt deze in één keer uitbetaald. U betaalt in één keer loonbelasting over het gehele bedrag. Het kan zijn dat u daardoor in een hogere belastingschijf terechtkomt. U betaalt dan meer belasting dan normaal.

U kunt dit nadeel verkleinen met de middelingsregeling van de Belastingdienst. U berekent dan over drie aaneengesloten jaren het gemiddelde inkomen van die drie jaren. U berekent wat u in dat geval per jaar aan belasting zou betalen. Dit kan lager uitvallen dan wat u in elk afzonderlijk jaar aan belasting heeft betaald. Het verschil krijgt u dan terug.

Op berekenhet.nl kunt u uitrekenen of de middelingsregeling in uw situatie financieel voordeel oplevert. De uitkomst van deze website kunt u als bewijsstuk meesturen naar de Belastingdienst.

Vanaf 1 juli 2015

Vanaf 1 juli 2015 verandert de ontslagvergoeding voor nieuwe gevallen. U gaat dan een zogenaamde transitievergoeding ontvangen. Alle veranderingen staan op een rij op Rijksoverheid.nl.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Bij mijn vorige werkgever werd mijn functie opgeheven en werd ik gedwongen ontslagen. Omdat ik hier geen schuld aan had, heb ik een ontslagvergoeding ontvangen. ”

— Sanne van Beek, Harlingen

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder
22 mei 2015

Vakantiegeld: hoeveel krijgen we?

lees meer › blog

Waardescan

De Waardescan laat zien welke waarde u op de einddatum van uw beleggingsverzekering kunt verwachten.

lees meer › tool

Nibud Bufferberekenaar

Bereken met de BufferBerekenaar of u voldoende geld achter de hand heeft.

lees meer › tool

Bespaarplan

U wilt geld besparen, maar hoe pakt u dat aan? In 4 stappen maakt u uw voornemens concreet.

lees meer › artikel
03 maart 2015

Studiesparen

lees meer › blog

Minder inkomen

Stappenplan voor grip op geld na een terugval in inkomen.

lees meer › artikel

Werknemerspensioen

Lees alles over uw pensioen en bekijk hoeveel u heeft opgebouwd en waar.

lees meer › artikel

Aanvullend pensioen opbouwen

Lees meer over de verschillende manieren om aanvullend pensioen op te bouwen.

lees meer › artikel

Overlijdensrisico

Heeft u in uw beleggingsverzekering overlijdensriscio meeverzekerd? Wees alert op de waardeontwikkeling.

lees meer › artikel