Ontslagen: recht op een vergoeding?

Wordt u gedwongen ontslagen? En is dit buiten uw schuld? Dan heeft u misschien recht op een ontslagvergoeding. U kunt ook aanspraak maken op een transitievergoeding als u een tijdelijk contract heeft of had.

Een transitievergoeding, voor wie?

Om aanspraak te maken op een transitievergoeding gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent minimaal 18 jaar oud op het moment van ontslag
  • U bent minimaal 2 jaar in dienst geweest
  • U heeft gemiddeld meer dan 12 uur per week voor uw werkgever gewerkt
  • U bent niet ontslagen omdat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebt
  • U bent niet ontslagen door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door uzelf

U heeft geen recht op een transitievergoeding als:

  • de werkgever failliet is, uitstel van betaling heeft of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is;
  • er in uw cao een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding is opgenomen.
75000

is de maximale bruto vergoeding. Of 1 bruto jaarsalaris, als dat hoger is.

Hoe hoog is een transitievergoeding?

Voor elk halfjaar dat u in dienst bent geweest bij de werkgever ontvangt u 1/6 maandsalaris. Voor elk halfjaar dat u langer dan 10 jaar in dienst bent geweest, ontvangt u ¼ maandsalaris. Aaneensluitende tijdelijke contracten tellen alleen mee als er maximaal 6 maanden tussen zit.

Als u bij uw ontslag 50 jaar of ouder bent en minstens 10 jaar in dienst bent geweest, gelden andere regels om de hoogte van de ontslagvergoeding te bepalen (zie Rijksoverheid.nl).

Andere afspraken of ernstig verwijt werkgever

Zijn er andere afspraken over een ontslagvergoeding gemaakt, bijvoorbeeld via een cao of ondernemingsraad of heeft u zelf afspraken over een ontslagvergoeding gemaakt met uw werkgever? Dan kunnen er andere regels gelden. Dit geldt ook wanneer een kantonrechter oordeelt dat uw ontslag ernstig te verwijten is aan uw werkgever. In dat geval kunt u mogelijk ook een vergoeding krijgen als u korten dan 2 jaar in dienst bent geweest.

Ontslagprocedures vóór 1 juli 2015

De opbouw van een ontslagvergoeding is veranderd voor nieuwe gevallen (de transitievergoeding) per 1 juli 2015. Ontslagprocedures die al voor 1 juli 2015 liepen gaan volgens de oude regels.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Bij mijn vorige werkgever werd mijn functie opgeheven en werd ik gedwongen ontslagen. Omdat ik hier geen schuld aan had, heb ik een ontslagvergoeding ontvangen. ”

— Sanne van Beek, Harlingen

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder
07 september 2015

Gratis Geldboek voor ondernemers vernieuwd

lees meer › Nieuwsbericht
26 januari 2016

Nibud komt met persoonlijke adviesbuffer

lees meer › Persbericht
26 januari 2016

Onverwachte uitgaven: wat is noodzakelijk?

lees meer › Blog

Vermogen

Het Nibud helpt u bij het nemen van beslissingen over uw spaargeld en vermogen.

lees meer › Thema

Veranderde financiële situatie

Het Nibud bespreekt veelvoorkomende veranderingen en hoe u zich hierop voorbereid.

lees meer › Thema

Sparen

Het Nibud helpt u uw spaardoelen te bereiken op een manier die bij u past.

lees meer › Thema

Pensioenopbouw

Inzicht in uw huidige situatie helpt u keuzes te maken voor later.

lees meer › Thema

Met pensioen

Uw pensioen bestaat vaak uit verschillende bronnen. Het Nibud helpt u overzicht te houden.

lees meer › Thema
07 september 2015

Van Aftrekposten tot Zwangerschapsuitkering

lees meer › Blog

Geldboek voor ondernemers

Geldboek voor ondernemers

Gratis wegwijzer voor (startende) ondernemers.

bestel › Product
25 augustusus 2015

Sparen, aflossen of beleggen?

lees meer › Persbericht

Sparen, aflossen of beleggen

Deze rekentool helpt u bij de keuze om extra geld te sparen, af te lossen of te beleggen.

lees meer › Tool