Ontslagen: recht op een vergoeding?

Wordt u gedwongen ontslagen? En is dit buiten uw schuld? Dan heeft u misschien recht op een ontslagvergoeding. U kunt ook aanspraak maken op een transitievergoeding als u een tijdelijk contract heeft of had.

Een transitievergoeding, voor wie?

Om aanspraak te maken op een transitievergoeding gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent minimaal 18 jaar oud op het moment van ontslag
  • U bent minimaal 2 jaar in dienst geweest
  • U heeft gemiddeld meer dan 12 uur per week voor uw werkgever gewerkt
  • U bent niet ontslagen omdat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebt
  • U bent niet ontslagen door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door uzelf

U heeft geen recht op een transitievergoeding als:

  • de werkgever failliet is, uitstel van betaling heeft of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is;
  • er in uw cao een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding is opgenomen.
75000

is de maximale bruto vergoeding. Of 1 bruto jaarsalaris, als dat hoger is.

Hoe hoog is een transitievergoeding?

Voor elk halfjaar dat u in dienst bent geweest bij de werkgever ontvangt u 1/6 maandsalaris. Voor elk halfjaar dat u langer dan 10 jaar in dienst bent geweest, ontvangt u ¼ maandsalaris. Aaneensluitende tijdelijke contracten tellen alleen mee als er maximaal 6 maanden tussen zit.

Als u bij uw ontslag 50 jaar of ouder bent en minstens 10 jaar in dienst bent geweest, gelden andere regels om de hoogte van de ontslagvergoeding te bepalen (zie Rijksoverheid.nl).

Andere afspraken of ernstig verwijt werkgever

Zijn er andere afspraken over een ontslagvergoeding gemaakt, bijvoorbeeld via een cao of ondernemingsraad of heeft u zelf afspraken over een ontslagvergoeding gemaakt met uw werkgever? Dan kunnen er andere regels gelden. Dit geldt ook wanneer een kantonrechter oordeelt dat uw ontslag ernstig te verwijten is aan uw werkgever. In dat geval kunt u mogelijk ook een vergoeding krijgen als u korten dan 2 jaar in dienst bent geweest.

Ontslagprocedures vóór 1 juli 2015

De opbouw van een ontslagvergoeding is veranderd voor nieuwe gevallen (de transitievergoeding) per 1 juli 2015. Ontslagprocedures die al voor 1 juli 2015 liepen gaan volgens de oude regels.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Bij mijn vorige werkgever werd mijn functie opgeheven en werd ik gedwongen ontslagen. Omdat ik hier geen schuld aan had, heb ik een ontslagvergoeding ontvangen. ”

— Sanne van Beek, Harlingen

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder
25 augustusus 2015

Sparen, aflossen of beleggen?

lees meer › Persbericht

Sparen, aflossen of beleggen

Sparen, aflossen of beleggen Als u geld over heeft, staat u voor...

lees meer › Tool
22 mei 2015

Vakantiegeld: hoeveel krijgen we?

lees meer › Blog

Waardescan

De Waardescan laat zien welke waarde u op de einddatum van uw beleggingsverzekering kunt verwachten.

lees meer › Tool

Nibud BufferBerekenaar

Bereken met de BufferBerekenaar of u voldoende geld achter de hand heeft.

lees meer › Tool

Bespaarplan

U wilt geld besparen, maar hoe pakt u dat aan? In 4 stappen maakt u uw voornemens concreet.

lees meer › Artikel
03 maart 2015

Studiesparen

lees meer › Blog

Minder inkomen

Stappenplan voor grip op geld na een terugval in inkomen.

lees meer › Artikel

Werknemerspensioen

Lees alles over uw pensioen en bekijk hoeveel u heeft opgebouwd en waar.

lees meer › Artikel

Aanvullend pensioen opbouwen

Lees meer over de verschillende manieren om aanvullend pensioen op te bouwen.

lees meer › Artikel