Loonbeslag

Als het u niet lukt om uw rekeningen te betalen, kan de deurwaarder beslag leggen op (een deel van) uw inkomen. De deurwaarder kan dit alleen doen met toestemming van de rechter. Wat gebeurt er als er loonbeslag wordt gelegd? En wat kunt u zelf doen?

Informeer uw werkgever

Ook een incassobureau moet een deurwaarder inschakelen om loonbeslag te kunnen leggen. Als de deurwaarder beslag legt op uw loon, wordt dit bekend bij uw werkgever. Het is daarom verstandig om al eerder bij uw werkgever aan te geven welke problemen er spelen. Loonbeslag brengt immers ook extra werk voor de salarisadministratie met zich mee. Bovendien kunt u uw werkgever betrekken bij het zoeken naar oplossingen. Loonbeslag kan ook worden gelegd op een uitkering bij uw uitkeringsinstantie.

71 %

heeft wel eens ruzie met zijn of haar partner over geldzaken bij loonbeslag.

Tip:
Het Nibud heeft speciale coaches opgeleid om werknemers met financiële problemen te helpen. Mogelijk is dit ook iets voor u. Vraag hiernaar bij uw werkgever.

Wat blijft er voor u over na loonbeslag?

De deurwaarder kan geen beslag leggen op uw volledige salaris. Hij moet rekening houden met de beslagvrije voet. Dat is het deel van uw inkomen dat u mag houden voor uw vaste lasten en voor levensonderhoud.

De hoogte van de beslagvrije voet is wettelijk vastgelegd. Wat het bedrag is hangt onder andere af van uw gezinssamenstelling. De beslagvrije voet is bij voldoende inkomen minimaal 90% van de bijstandsnorm voor uw situatie. Dit is inclusief vakantiegeld.

Tip:
Er kan ook op uw vakantiegeld beslag worden gelegd als u de beslagvrije voet ontvangt. De beslaglegger moet rekening houden met hoge woonlasten en de premie voor de ziektekostenverzekering. Hierdoor wordt de beslagvrije voet hoger. Let wel op dat u hiervoor de juiste papieren aanlevert.

Op andere inkomsten, zoals kinderbijslag, huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en tegemoetkoming schoolkosten kan de deurwaarder in principe  geen beslag leggen, op een enkele uitzondering na:

  • De zorgverzekeraar kan beslag leggen op de zorgtoeslag, als er een premieschuld is op de basisverzekering. Dit geldt dus niet voor schulden op de aanvullende verzekering.
  • Bij een huurschuld kan de verhuurder beslag leggen op de huurtoeslag.
  • Een kinderopvangorganisatie kan beslag leggen op de kinderopvangtoeslag bij een schuld aan de kinderopvang.

Uw werkgever maakt het vastgestelde beslag over aan de gerechtsdeurwaarder, totdat de volledige schuld is voldaan. De werkgever is wettelijk verplicht om hieraan mee te werken. U kunt hierdoor niet ontslagen worden. Loonbeslag is geen geldige reden voor ontslag.

Wat als de beslagvrije voet niet goed is berekend?

Dan kunt u de deurwaarder vragen om het beslag aan te passen. U moet onderbouwen waarom u denkt dat het niet klopt. Stuur een berekening mee en bewijzen om uw verhaal te onderbouwen.

Wat als er nóg een schuldeiser beslag legt?

Als er al maximaal beslag is gelegd, hoeft u niet méér te betalen. U houdt immers recht op de beslagvrije voet. De schuldeiser die als eerste beslag heeft gelegd, zorgt voor de verdeling van het in beslag genomen geld onder de beslagleggers. Wanneer er toch nóg een beslag wordt gelegd, kunt u de nieuwe schuldeiser verwijzen naar de eerste beslaglegger.

Zo voorkomt u loonbeslag

Probeer indien mogelijk loonbeslag te voorkomen. Dit voorkomt verhoging van uw schuld door de extra kosten die de deurwaarder moet maken:

  • Neem altijd en op tijd contact op met de deurwaarder.
  • Maak een betalingsregeling en kom deze na. De website zelfjeschuldenregelen.nl
  • helpt u bij het aflossen van uw schulden.
  • Vraag hulp als het u zelf niet lukt.

Andere vormen van beslag

Naast loonbeslag kan er ook beslag worden gelegd op uw bezittingen of bankrekening. Dit wordt boedel- en bankbeslag genoemd. Als er beslag wordt gelegd op uw bankrekening gaat het om het saldo op één bepaald moment. Ook hiervoor is een vonnis van de rechter noodzakelijk.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Toen ik uit huis ging, gaf ik nog net zoveel uit aan vakanties en kleding als daarvoor. Het kwam zover dat er beslag op mijn loon werd gelegd... ”

— Danny Wijsters uit Meppel

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Persoonlijk Budgetadvies

Het Persoonlijk Budgetadvies geeft u de regie over uw geld.

lees meer › tool

Middelen voor uw cliënt

Informatie en producten waarmee uw cliënt zelf aan de slag kan.

lees meer › artikel

Geldproblemen aanpakken

Wat kunt u doen om mensen met geldproblemen te ondersteunen?

lees meer › artikel

Financiële zelfredzaamheid

Wanneer is iemand zelfredzaam? Nibud formuleerde competenties.

lees meer › artikel

Zaken regelen bij een overlijden

Zaken regelen bij een overlijden Bij een overlijden moet er veel geregeld...

lees meer › artikel

Bereken uw recht

Op welke toeslagen en landelijke subsidies heeft u recht?

lees meer › artikel

Hulp bij geldzaken voor ouderen

Een overzicht van hulpaanbieders voor ouderen, voor het regelen van hun geldzaken.

lees meer › artikel

Begroten en budgetteren

Een begroting geeft inzicht in uw persoonlijke financiën.

lees meer › artikel

Geldzaken: bespreek het samen

Afspraken over geldzaken kunnen irritaties of problemen voorkomen.

lees meer › artikel

Een spaarrekening kiezen

Kies een spaarrekening die bij uw en uw financiële situatie past.

lees meer › artikel