Kostgeld: nuttig én redelijk

Woont uw kind of iemand anders met een eigen inkomen bij u in? Dan is het niet meer dan redelijk om kostgeld te vragen. Ook is het voor de kostganger een goede voorbereiding op het zelfstandige leven.

Lastig onderwerp

Thuiswonende, werkende jongeren hebben vaak veel te besteden. Bijvoorbeeld aan kleding, uitgaan of een auto. Als ze zelfstandig gaan wonen, is voor luxe-uitgaven vaak nog maar weinig ruimte. Door het betalen van kostgeld leert uw kind dat levensonderhoud geld kost.

Toch kan het lastig zijn om over dit onderwerp te beginnen. Zorg dus dat u goed voorbereid bent. Onderbouw het bedrag dat u vraagt ook goed.

1 op 3

thuiswonende studenten betaalt kostgeld

Tip:
Als het u met name gaat om het leereffect bij uw kind, kunt u er ook voor kiezen het betaalde kostgeld apart te zetten op een spaarrekening en dit geld later bijvoorbeeld te gebruiken om uw kind te ondersteunen bij de koop van een eigen woning.

Hoeveel kostgeld kan ik vragen?

Met behulp van het document ‘Kostgeld: wat is redelijk?’ (pdf) kunt u een vergoeding bepalen voor de gezamenlijke uitgaven. Aan de hand van het invulschema en met de toelichting op de uitgavenposten berekent u de bedragen.

Er is geen standaard kostgeldbedrag. Elke situatie is namelijk verschillend. Denk aan verschillende personen, inkomens, lasten en verbruik. Kijk daarom naar welke kosten u door wilt berekenen en naar de draagkracht van uw kostganger. U kunt het beste alle uitgavenposten waar uw kostganger (mede) gebruik van maakt op een rijtje zetten. Reken alles terug naar maandbedragen. Denk aan de kosten voor:

 • Huur, hypotheek en servicekosten
 • Gas, water en elektriciteit
 • Heffingen van gemeente en waterschap
 • Telefoon, kabel en internet
 • Boodschappen
 • Kosten voor het doen van de was
 • Abonnementen
 • Huishoudelijke hulp

Verdeel daarna de bedragen. U kunt deze:

 • Delen door het aantal personen in het huishouden (inclusief de kostganger)
 • Doorberekenen volgens een vast percentage van het totale bedrag
 • Verdelen naar rato van inkomen
 • Verdelen naar rato van verbruik
 • Verdeling naar werkelijk gemaakte kosten

Onderbouw goed hoe u aan het bedrag komt. Laat bijvoorbeeld afschriften en rekeningen zien.

Tips:

 • Houdt bij de berekening ook rekening met inkomsten die u verliest doordat u een kostganger in huis hebt. Denk aan een lagere huurtoeslag.
 • Ontvangt u bijstand of heeft u AOW? Vraag dan bij de uitkeringsinstantie na wat uw inkomsten uit kostgeld betekenen voor uw uitkering.

Maak afspraken

Zorg dat u duidelijke afspraken maakt met uw kostganger. Stem bijvoorbeeld af hoe het bedrag betaald wordt. Maakt uw kostganger het maandelijks naar u over, of betaalt hij contant? Aan welke zaken moet de kostganger wel meebetalen en aan welke zaken niet?

Leg alle afspraken bij voorkeur vast. Stel een contract op voor afspraken rondom het kostgeld. Beide partijen ondertekenen dit.

Het is aan te raden om na enkele maanden te evalueren. Kunnen beide partijen zich nog vinden in de gemaakte afspraken? Of is er iets veranderd in de situatie? Maak nieuwe afspraken als dat nodig is.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Ik vind het niet meer dan normaal om mijn deel bij te dragen aan de vaste lasten nu ik werk. Straks moet dat immers ook!”

— Kim Denenkamp, Borculo

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder
15 januari 2016

18-plus en financieel volwassen, wat betekent dat?

lees meer › Persbericht
11 januari 2016

Bijna 18

lees meer › Blog
10 november 2015

Feestdagendilemma’s!

lees meer › Blog

Financiële opvoeding

Kinderen die al jong leren omgaan met geld, hebben daar als volwassene veel profijt van.

lees meer › Thema

Kosten van kinderen

Kinderen brengen veel kosten met zich mee. Lees meer over de tegemoetkomingen.

lees meer › Thema

Kosten

Het Nibud helpt u grip op uw geld te krijgen en te houden.

lees meer › Thema

Regelingen

Maak gebruik van uw recht op tegemoetkomingen en laat geen geld liggen.

lees meer › Thema

Koopkracht

Ieder jaar verandert de koopkracht. Het Nibud helpt u voorbereiden op de verandering.

lees meer › Thema

Kinderbijslag

De overheid betaalt mee aan de kosten die horen bij de opvoeding.

lees meer › Artikel
07 juli 2015

“Werken?! Ik heb toch geld genoeg?”

lees meer › Blog

Bijbaantjes

Scholieren en bijbaantjes: lees meer over afspraken, regels en inkomen.

lees meer › Artikel

Besparen op gas en elektriciteit

Door uw elektrische apparaten en uw verwarming slim te gebruiken, kunt u flink besparen op gas en elektriciteit.

lees meer › Artikel