Kostgeld: nuttig én redelijk

Woont uw kind of iemand anders met een eigen inkomen bij u in? Dan is het niet meer dan redelijk om kostgeld te vragen. Ook is het voor de kostganger een goede voorbereiding op het zelfstandige leven.

Lastig onderwerp

Thuiswonende, werkende jongeren hebben vaak veel te besteden. Bijvoorbeeld aan kleding, uitgaan of een auto. Als ze zelfstandig gaan wonen, is voor luxe-uitgaven vaak nog maar weinig ruimte. Door het betalen van kostgeld leert uw kind dat levensonderhoud geld kost.

Toch kan het lastig zijn om over dit onderwerp te beginnen. Zorg dus dat u goed voorbereid bent. Onderbouw het bedrag dat u vraagt ook goed.

1 op 3

thuiswonende studenten betaalt kostgeld

Tip:
Als het u met name gaat om het leereffect bij uw kind, kunt u er ook voor kiezen het betaalde kostgeld apart te zetten op een spaarrekening en dit geld later bijvoorbeeld te gebruiken om uw kind te ondersteunen bij de koop van een eigen woning.

Hoeveel kostgeld kan ik vragen?

Met behulp van het document ‘Kostgeld: wat is redelijk?’ (pdf) kunt u een vergoeding bepalen voor de gezamenlijke uitgaven. Aan de hand van het invulschema en met de toelichting op de uitgavenposten berekent u de bedragen.

Er is geen standaard kostgeldbedrag. Elke situatie is namelijk verschillend. Denk aan verschillende personen, inkomens, lasten en verbruik. Kijk daarom naar welke kosten u door wilt berekenen en naar de draagkracht van uw kostganger. U kunt het beste alle uitgavenposten waar uw kostganger (mede) gebruik van maakt op een rijtje zetten. Reken alles terug naar maandbedragen. Denk aan de kosten voor:

 • Huur, hypotheek en servicekosten
 • Gas, water en elektriciteit
 • Heffingen van gemeente en waterschap
 • Telefoon, kabel en internet
 • Boodschappen
 • Kosten voor het doen van de was
 • Abonnementen
 • Huishoudelijke hulp

Verdeel daarna de bedragen. U kunt deze:

 • Delen door het aantal personen in het huishouden (inclusief de kostganger)
 • Doorberekenen volgens een vast percentage van het totale bedrag
 • Verdelen naar rato van inkomen
 • Verdelen naar rato van verbruik
 • Verdeling naar werkelijk gemaakte kosten

Onderbouw goed hoe u aan het bedrag komt. Laat bijvoorbeeld afschriften en rekeningen zien.

Tips:

 • Houdt bij de berekening ook rekening met inkomsten die u verliest doordat u een kostganger in huis hebt. Denk aan een lagere huurtoeslag.
 • Ontvangt u bijstand of heeft u AOW? Vraag dan bij de uitkeringsinstantie na wat uw inkomsten uit kostgeld betekenen voor uw uitkering.

Maak afspraken

Zorg dat u duidelijke afspraken maakt met uw kostganger. Stem bijvoorbeeld af hoe het bedrag betaald wordt. Maakt uw kostganger het maandelijks naar u over, of betaalt hij contant? Aan welke zaken moet de kostganger wel meebetalen en aan welke zaken niet?

Leg alle afspraken bij voorkeur vast. Stel een contract op voor afspraken rondom het kostgeld. Beide partijen ondertekenen dit.

Het is aan te raden om na enkele maanden te evalueren. Kunnen beide partijen zich nog vinden in de gemaakte afspraken? Of is er iets veranderd in de situatie? Maak nieuwe afspraken als dat nodig is.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Ik vind het niet meer dan normaal om mijn deel bij te dragen aan de vaste lasten nu ik werk. Straks moet dat immers ook!”

— Kim Denenkamp, Borculo

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Besparen op gas en elektriciteit

Door uw elektrische apparaten en uw verwarming slim te gebruiken, kunt u flink besparen op gas en elektriciteit.

lees meer › artikel

Indexering alimentatie

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen met een bepaald percentage aangepast, afhankelijk van de loonstijging.

lees meer › artikel

Persoonlijk Budgetadvies

Het Persoonlijk Budgetadvies geeft u de regie over uw geld.

lees meer › tool

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding, die u uitgekeerd krijgt via de organisatie die het kind plaatst.

lees meer › artikel

Hoeveel betaal ik de oppas?

Het Nibud biedt referentiebedragen voor alle vormen van kinderoppas.

lees meer › artikel

Studiesparen

‘Hoeveel moet ik sparen voor de studie van mijn kind?’ Ook voor budgetcoach Marion Weijers is dit een actuele vraag.

lees meer › blog

Mobiele telefoon

Uw kind heeft een mobiele telefoon: handig én leuk. Maar maak duidelijke afspraken over de kosten.

lees meer › artikel

Uw kind wordt 18 jaar

Vanaf nu is uw kind meerderjarig en officieel volwassen. Ook op financieel gebied verandert er veel.

lees meer › artikel