Kosten van kinderopvang

Kinderopvang is er in verschillende vormen. Het dagopvang bij een kindercentrum, de buitenschoolse opvang, gastouderopvang, au-pair of een oppas aan huis. De uiteindelijke kosten voor kinderopvang hangen af van de vorm, het aantal dagen en hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt.

Er zijn veel verschillende mogelijkheden voor kinderopvang. Welke vorm past het beste bij u? Het is slim om daar al in een vroeg stadium samen over na te denken omdat er wachtlijsten kunnen zijn. Uw keus is persoonlijk en hangt af van uw wensen en voorkeuren op het gebied van locatie, sfeer, flexibiliteit in uren,  schaalgrootte en natuurlijk ook de kosten.

6,89

is het maximale uurtarief dat wordt vergoed voor opvang via dagopvang.

Formeel en informeel

Als u kiest voor dagopvang of buitenschoolse opvang via een kindercentrum/kinderdagverblijf of voor gastouderopvang via een gastouderbureau, kiest u voor ‘formele’ opvang. Voor een tegemoetkoming in de kosten is het belangrijk dat de instelling is geregistreerd. Alleen dan kunt u een deel van de kosten voor de opvang terugkrijgen via kinderopvangtoeslag. Vraag naar het registratienummer van het kindercentrum of gastouderbureau voordat u een contract afsluit.

Heeft u een informele oppas die bij u aan huis komt? Dan kan het zijn dat die niet officieel als gastouder is geregistreerd. Deze oppas heeft geen vergunning. In dat geval heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag.

Registreert een oppas of gastouder zich bij een erkend gastouderbureau, dan wordt hij of zij een officiële gastouder. Hij of zij moet dan voldoen aan de kwaliteitsnormen. Dan kan u voor deze oppas aan huis wel kinderopvangtoeslag gaan ontvangen.

Voor een au-pair in huis kunt u geen kinderopvangtoeslag aanvragen.

Tarieven kinderopvang

Kosten formele kinderopvang

Hoeveel u betaalt voor kinderopvang is afhankelijk van verschillende factoren:

  • Waar u woont en hoeveel aanbod aan er in uw omgeving is
  • Het soort kinderopvang dat u wilt (kindercentrum of gastouderopvang)
  • Of u dagopvang of buitenschoolse opvang nodig heeft
  • Welke voorzieningen en diensten de opvang aanbiedt (bijv. zelf eten meenemen, met of zonder warme maaltijden)
  • Hoe flexibel de opvang is met de tijden die u kunt afnemen
  • Het aantal weken per jaar dat u kinderopvang kunt afnemen (bijv. alle weken of alleen in de schoolweken)

Ga voor uzelf na welke kindercentra en/of gastouderbureaus er bij u in de buurt zitten. Kijk welk soort contracten zij aanbieden en welk uurtarief daar bij hoort. Zo kunt u prijzen vergelijken en zien wat welk kindercentrum qua tijden, voorzieningen en soort contract het beste aansluit bij uw wensen en werksituatie.

Gastouderopvang is over het algemeen per uur goedkoper dan opvang bij een kindercentrum. Het maximale uurtarief waarover u kinderopvangtoeslag ontvangt, is echter ook lager voor gastouderopvang dan voor dagopvang bij een kindercentrum.

Kosten informele opvang

Het tarief voor de informele oppas bepaalt u in overleg en hangt meestal af van het aantal kinderen en het tijdstip van de dag, avond of nacht. Bekijk voor meer informatie de oppastarieven.

Kosten au-pair

Een au-pair is iemand die in huis woont en maximaal 30 uur per week beschikbaar is voor de kinderen en het gezin. De kosten voor voeding en huisvesting zijn voor u. Ook betaalt het gastgezin zakgeld, een zorgverzekering en een WA-verzekering. Het zakgeld bedraagt minimaal € 300 per maand. De kosten van de verzekeringen zijn afhankelijk van het land waar de au pair vandaan komt.

Naast de maandelijkse kosten, heeft u eenmalige kosten. Bijvoorbeeld kosten voor een verblijfsvergunning, een talencursus voor de au-pair en bemiddelingskosten voor het verkrijgen van een au-pair. Gemiddeld kost een au-pair (inclusief alle kosten) minimaal € 600,- per maand.

Kinderopvangtoeslag

U betaalt alle kosten van de opvang direct aan de instelling waar u een contract mee heeft afgesloten.

U kunt vervolgens kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst aanvragen om een deel van de kosten terug te krijgen. Dit is de kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag is onder andere afhankelijk van het aantal opvanguren, het uurtarief van de opvang en uw inkomen. Hoe lager het inkomen van u en uw partner samen, hoe meer toeslag u krijgt.

Tip:
Bereken op hoeveel kinderopvangtoeslag u recht heeft op toeslagen.nl.

Geldwijzer Kinderen & Scholieren

Als u meer inzicht wilt in de kosten van uw kinderen, kunt u het e-book Geldwijzer Kinderen & Scholieren kopen. Dit boek bevat actuele referentiebedragen.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Als alleenstaande vader is het voor mij belangrijk om de verschillende vormen van kinderopvang goed te vergelijken. Ik wil een goedkope oplossing, die ook goed gecombineerd kan worden met mijn werk.

— Mark Wouters, Hillegom

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Financiële opvoeding

Kinderen die al jong leren omgaan met geld, hebben daar als volwassene veel profijt van.

lees meer › Thema

Kosten van kinderen

Kinderen brengen veel kosten met zich mee. Lees meer over de tegemoetkomingen.

lees meer › Thema

Kosten

Het Nibud helpt u grip op uw geld te krijgen en te houden.

lees meer › Thema

Regelingen

Maak gebruik van uw recht op tegemoetkomingen en laat geen geld liggen.

lees meer › Thema

Veranderde financiële situatie

Het Nibud bespreekt veelvoorkomende veranderingen en hoe u zich hierop voorbereid.

lees meer › Thema

Koopkracht

Ieder jaar verandert de koopkracht. Het Nibud helpt u voorbereiden op de verandering.

lees meer › Thema

Kinderbijslag

De overheid betaalt mee aan de kosten die horen bij de opvoeding.

lees meer › Artikel

Indexering alimentatie

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen met een bepaald percentage aangepast, afhankelijk van de loonstijging.

lees meer › Artikel

Nibud BufferBerekenaar

Bereken met de BufferBerekenaar of u voldoende geld achter de hand heeft.

lees meer › Tool

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding, die u uitgekeerd krijgt via de organisatie die het kind plaatst.

lees meer › Artikel

Schenken en erven

Als ouders kunt u geld schenken. Wat zijn de bedragen en de voorwaarden?

lees meer › Artikel

Hoeveel betaal ik de oppas?

Het Nibud biedt referentiebedragen voor alle vormen van kinderoppas.

lees meer › Artikel