Kindgebonden budget

Iedereen met kinderen jonger dan 18 jaar kan in aanmerking komen voor het kindgebonden budget. Dit is een maandelijkse, inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen.

Voor wie?

U kunt het kindgebonden budget krijgen als u 1 of meer kinderen heeft jonger dan 18 jaar en als u kinderbijslag ontvangt. Is uw kind 16 of 17 jaar en krijgt u geen kinderbijslag? Dan is de voorwaarde dat u uw kind ‘in belangrijke mate onderhoudt’. Dit betekent dat u minimaal 416 euro per kwartaal bijdraagt in de kosten van levensonderhoud.

Vanaf een verzamelinkomen van 19.758 euro wordt de hoogte van het kindgebonden budget afgebouwd. Het inkomensafhankelijke kindgebonden budget staat los van de kinderbijslag. Die is niet inkomensafhankelijk.

19.758

is het inkomen waarboven het bedrag aan kindgebonden budget wordt afgebouwd.

Hoe wordt het bedrag in 2016 vastgesteld?

Het kindgebonden budget is afhankelijk van uw inkomen. Maar ook of u een partner heeft, om hoeveel kinderen het gaat en de leeftijd van de kinderen:

  • Het totale verzamelinkomen waarbij u recht heeft op het maximale bedrag bedraagt 19.758 euro per jaar. Is uw inkomen hoger dan dit bedrag? Dan krijgt u mogelijk een lagere, of geen  tegemoetkoming.
  • Het maximale bedrag dat u ontvangt bij drie kinderen is 144 euro per jaar hoger dan in 2015. Voor een huishouden met vier kinderen is dat 322 euro per jaar hoger.
  • Alleenstaande ouders krijgen maximaal 3.066 euro per jaar extra aan kindgebonden budget. Dit wordt de alleenstaande-ouderkop genoemd. Dit bedrag is onafhankelijk van het aantal kinderen.
    Let op! Er zijn alleenstaande ouders die een zogeheten toeslagpartner hebben. Omdat ze bijvoorbeeld met een volwassen vader, moeder, broer of zus in huis leven. Zij ontvangen niet het extra bedrag aan kindgebonden budget voor alleenstaande ouders. Wilt u weten of u een toeslagpartner hebt? Controleer dit op: ‘Wie is mijn toeslagpartner?’

Bedragen

De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van het verzamelinkomen van u en uw partner. Het verzamelinkomen vindt u op de meest recente (voorlopige) aanslag Inkomstenbelasting. Als er geen belastingaangifte is gedaan, dan staat het bedrag ook op uw laatste jaaropgaaf.

Hoe hoger uw inkomen, hoe minder kindgebonden budget u krijgt. Het bedrag aan kindgebonden budget is ook afhankelijk van het aantal kinderen dat u heeft en de leeftijd van de kinderen. Als uw vermogen hoger is dan 106.941 euro (voor een alleenstaande) of 131.378 euro (samen met uw partner), heeft u geen recht op deze regeling.

Maximale bedragen kindgebonden budget per jaar
1 kind€ 1.038
2 kinderen€ 1.866
3 kinderen€ 2.150
4 kinderen of meer€ 284,- extra per kind

Aanvragen

Ontvangt u kinderbijslag? Uw gegevens worden dan automatisch doorgestuurd naar de Belastingdienst. Zij schatten de hoogte van het kindgebonden budget in. U kunt ook zelf het kindgebonden budget aanvragen op toeslagen.nl of bel met de Belastingdienst: 0800 – 0543.

Wijzigt uw inkomen?

Het kindgebonden budget is gebaseerd op een schatting van uw inkomen van het huidige jaar. Na afloop van het jaar wordt bekeken of de schatting klopt. Dan wordt een definitieve berekening gemaakt. Het kan gebeuren dat u later nog geld ontvangt of dat u een deel moet terugbetalen. Wijzigt uw inkomen? Geef dat meteen door via toeslagen.nl. Zo hoeft u aan het einde van het jaar niets terug te betalen.

Kinderen tussen 12 en 18 jaar

Heeft u kinderen van 12 tot 18 jaar? Dan wordt het kindgebonden budget per kind per jaar automatisch verhoogd met de bedragen hieronder. Deze verhoging is bedoeld als een tegemoetkoming voor schoolkosten. U hoeft deze tegemoetkoming niet apart aan te vragen.

  • 12 t/m 15 jaar: 233 euro
  • 16- en 17-jarigen: 415 euro

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Het kindgebonden budget heb ik echt nodig om de kosten te dekken. ”

— Shanna van Mulken, Venlo

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Tegemoetkomingen

Er zijn vele soorten tegemoetkomingen. Laat geen geld liggen en vraag deze aan.

lees meer › Thema

Financiële opvoeding

Kinderen die al jong leren omgaan met geld, hebben daar als volwassene veel profijt van.

lees meer › Thema

Kosten van kinderen

Kinderen brengen veel kosten met zich mee. Lees meer over de tegemoetkomingen.

lees meer › Thema

Kosten

Het Nibud helpt u grip op uw geld te krijgen en te houden.

lees meer › Thema

Besparen

Inzicht in waar en wanneer u uw geld uitgeeft, helpt om meer geld over te houden.

lees meer › Thema

Regelingen

Maak gebruik van uw recht op tegemoetkomingen en laat geen geld liggen.

lees meer › Thema

Koopkracht

Ieder jaar verandert de koopkracht. Het Nibud helpt u voorbereiden op de verandering.

lees meer › Thema

Kinderbijslag

De overheid betaalt mee aan de kosten die horen bij de opvoeding.

lees meer › Artikel

Indexering alimentatie

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen met een bepaald percentage aangepast, afhankelijk van de loonstijging.

lees meer › Artikel

Berekenuwrecht.nl

Op welke landelijke tegemoetkomingen heeft u recht?

lees meer › Tool

Nibud BufferBerekenaar

Bereken met de BufferBerekenaar of u voldoende geld achter de hand heeft.

lees meer › Tool

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding, die u uitgekeerd krijgt via de organisatie die het kind plaatst.

lees meer › Artikel