Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Deze toeslag ontvangt u op basis van uw inkomen. Met een lager inkomen is de toeslag hoger. De kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst.

Voor wie?

Kinderopvangtoeslag ontvangt u voor:

  • dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar
  • buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen
  • opvang door ouderparticipatiecrèches of gastouders via een gastouderbureau.

Voor kinderopvang die u zelf regelt door familie of kennissen krijgt u geen toeslag.

U komt in aanmerking voor deze toeslag als beide ouders werken. De instelling voor kinderopvang moet door de gemeente zijn aangemeld bij het Landelijk Register Kinderopvang. U sluit als ouder zelf een overeenkomst met een kindercentrum of gastouderbureau. U betaalt direct aan de instelling en ontvangt zelf de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

6,84

is het maximum uurtarief voor de crèche waarover je toeslag kan krijgen

Ook als u niet werkt

Ook als u niet werk kunt u recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dit geldt als u:

  • een (re-)integratietraject volgt;
  • als nieuwkomer een inburgeringscursus volgt;
  • student bent bij een door de overheid gefinancierde onderwijsinstelling.

Uw gemeente betaalt mogelijk mee in de kosten van kinderopvang. Of dit zo is kunt u navragen bij uw gemeente.

Maak een proefberekening van de hoogte van kinderopvangtoeslag op toeslagen.nl

Grens uurtarief

De vergoeding wordt berekend over een maximaal uurtarief van € 6,84 voor kinderen tot vier jaar (dagopvang) en van € 6,38 voor kinderen in de basisschoolleeftijd (buitenschoolse opvang). Betaalt u per uur meer dan dit bedrag, dan ontvangt u over dit extra deel geen toeslag. Voor opvang via een gastouder geldt een maximum uurtarief van € 5,48.

Grens totaal aantal uren

Voor kinderen tot vier jaar kunt u maximaal kinderopvangtoeslag aanvragen over 140% van de gewerkte uren van de minstwerkende partner (exclusief reistijd). Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is dit maximaal 70% van de gewerkte uren van de minstwerkende partner (exclusief reistijd).

Daarnaast geldt er een maximum van 230 uur per maand.

Aanvragen

Bij de aanvraag van kinderopvangtoeslag wordt naar uw verzamelinkomen gevraagd. U moet zelf een schatting maken van dit bedrag. Uw verzamelinkomen staat ook vermeld op uw jaaropgaaf of loonstrook. U kunt dit ook opvragen bij uw werkgever of uitkeringsinstantie. De kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen via toeslagen.nl.

  • Voor vragen kunt u contact opnemen met de Belastingtelefoon op 0800-0543.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Deze toeslag geeft mij de vrijheid om meer uren te werken. ”

— Minou de Haan, Leiden

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Indexering alimentatie

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen met een bepaald percentage aangepast, afhankelijk van de loonstijging.

lees meer › artikel

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding, die u uitgekeerd krijgt via de organisatie die het kind plaatst.

lees meer › artikel

Hoeveel betaal ik de oppas?

Het Nibud biedt referentiebedragen voor alle vormen van kinderoppas.

lees meer › artikel

Studiesparen

‘Hoeveel moet ik sparen voor de studie van mijn kind?’ Ook voor budgetcoach Marion Weijers is dit een actuele vraag.

lees meer › blog

Kostgeld

Door thuis kostgeld te betalen leren (werkende) jongeren dat levensonderhoud geld kost. Maar wat is een redelijk bedrag?

lees meer › artikel

Mobiele telefoon

Uw kind heeft een mobiele telefoon: handig én leuk. Maar maak duidelijke afspraken over de kosten.

lees meer › artikel

Bereken uw recht

Op welke toeslagen en landelijke subsidies heeft u recht?

lees meer › artikel

Naar de middelbare school

Financieel veranderen er een aantal zaken als uw kind naar de middelbare school gaat, voor u en uw kind.

lees meer › artikel

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie wordt vastgesteld door de rechter. Lees er alles over.

lees meer › artikel

De kosten van een baby

Een baby betekent een grote verandering, ook financieel.

lees meer › artikel