Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Deze toeslag ontvangt u op basis van uw inkomen. Met een lager inkomen is de toeslag hoger. De kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst.

Voor wie?

Kinderopvangtoeslag ontvangt u voor:

  • dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar
  • buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen
  • opvang door ouderparticipatiecrèches of gastouders via een gastouderbureau.

Voor kinderopvang die u zelf regelt door familie of kennissen krijgt u geen toeslag.

U komt in aanmerking voor deze toeslag als beide ouders werken. De instelling voor kinderopvang moet door de gemeente zijn aangemeld bij het Landelijk Register Kinderopvang. U sluit als ouder zelf een overeenkomst met een kindercentrum of gastouderbureau. U betaalt direct aan de instelling en ontvangt zelf de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

6,89

is het maximum uurtarief voor dagopvang waarover je toeslag kunt krijgen.

Ook als u niet werkt

Ook als u niet werk kunt u recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dit geldt als u:

  • een (re-)integratietraject volgt;
  • als nieuwkomer een inburgeringscursus volgt;
  • student bent bij een door de overheid erkende onderwijsinstelling.

Uw gemeente betaalt mogelijk mee in de kosten van kinderopvang. Of dit zo is kunt u navragen bij uw gemeente.

Maak een proefberekening van de hoogte van kinderopvangtoeslag op toeslagen.nl

Grens uurtarief

De vergoeding wordt berekend over een maximaal uurtarief van € 6,89 voor kinderen tot vier jaar (dagopvang) en van € 6,42 voor kinderen in de basisschoolleeftijd (buitenschoolse opvang). Betaalt u per uur meer dan dit bedrag, dan ontvangt u over dit extra deel geen toeslag. Voor opvang via een gastouder geldt een maximum uurtarief van € 5,52.

Grens totaal aantal uren

Voor kinderen tot vier jaar kunt u maximaal kinderopvangtoeslag aanvragen over 140% van de gewerkte uren van de minstwerkende partner (exclusief reistijd). Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is dit maximaal 70% van de gewerkte uren van de minstwerkende partner (exclusief reistijd).

Daarnaast geldt er een maximum van 230 uur per maand.

Aanvragen

Bij de aanvraag van kinderopvangtoeslag wordt naar uw verzamelinkomen gevraagd. U moet zelf een schatting maken van dit bedrag. Uw verzamelinkomen staat ook vermeld op uw jaaropgaaf of loonstrook. U kunt dit ook opvragen bij uw werkgever of uitkeringsinstantie. De kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen via toeslagen.nl.

Vraag de toeslag binnen drie maanden na de maand waarin het kind voor het eerst naar de opvang gaat, aan. Anders loopt u kinderopvangtoeslag mis.

  • Voor vragen kunt u contact opnemen met de Belastingtelefoon op 0800-0543.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Deze toeslag geeft mij de vrijheid om meer uren te werken. ”

— Minou de Haan, Leiden

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Financiële opvoeding

Kinderen die al jong leren omgaan met geld, hebben daar als volwassene veel profijt van.

lees meer › Thema

Kosten van kinderen

Kinderen brengen veel kosten met zich mee. Lees meer over de tegemoetkomingen.

lees meer › Thema

Regelingen

Maak gebruik van uw recht op tegemoetkomingen en laat geen geld liggen.

lees meer › Thema

Veranderde financiële situatie

Het Nibud bespreekt veelvoorkomende veranderingen en hoe u zich hierop voorbereid.

lees meer › Thema

Kinderbijslag

De overheid betaalt mee aan de kosten die horen bij de opvoeding.

lees meer › Artikel

Indexering alimentatie

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen met een bepaald percentage aangepast, afhankelijk van de loonstijging.

lees meer › Artikel

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding, die u uitgekeerd krijgt via de organisatie die het kind plaatst.

lees meer › Artikel

Schenken en erven

Als ouders kunt u geld schenken. Wat zijn de bedragen en de voorwaarden?

lees meer › Artikel

Hoeveel betaal ik de oppas?

Het Nibud biedt referentiebedragen voor alle vormen van kinderoppas.

lees meer › Artikel
03 maart 2015

Studiesparen

lees meer › Blog

Kostgeld

Door thuis kostgeld te betalen leren (werkende) jongeren dat levensonderhoud geld kost. Maar wat is een redelijk bedrag?

lees meer › Artikel