Kinderbijslag

Heeft u kinderen? Dan heeft u recht op kinderbijslag. Dit geldt voor ouders die in Nederland wonen of in loondienst zijn. Het bedrag is afhankelijk van de leeftijd van uw kind en van uw situatie.

Wie heeft er recht op kindertoeslag?

Ouders die in Nederland wonen of in loondienst werken hebben recht op kinderbijslag voor thuiswonende eigen kinderen, stief- en soms pleegkinderen onder de 16 jaar.

192

per kwartaal is de kinderbijslag voor kinderen van 1 tot en met 5 jaar oud

De overheid helpt u met kinderbijslag in de kosten van uw kinderen. U mag zelf kiezen waarvoor u de kinderbijslag gebruikt. U mag deze tegemoetkoming ook gebruiken voor andere uitgaven dan die voor uw kinderen. Bijvoorbeeld voor boodschappen, de energierekening of de gemeentelijke belasting. In uitzonderingsgevallen moet u aantonen dat u een bepaald bedrag uitgeeft aan het levensonderhoud van een kind.

Een kind van 16 of 17 jaar mag niet meer verdienen dan 1266 euro netto per kwartaal. Dit bedrag geldt ook voor niet-thuiswonende kinderen ook onder de 16. In de zomervakantie mag dit bedrag worden verhoogd met 1300 euro netto.

Onafhankelijk van uw inkomen

Kinderbijslag is een inkomensonafhankelijke bijdrage voor alle ouders. Het maakt niet uit of u een bijstandsuitkering heeft of werkt.

Daarnaast bestaan er tegemoetkomingen die wél inkomensafhankelijk zijn:

Kinderbijslag aanvragen

De gemeente geeft uw gegevens en die van uw kind door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit doet de gemeente als u aangifte doet van de geboorte. Is dit uw eerste kind? U krijgt dan een bericht van de SVB thuisgestuurd. U ontvangt voor het eerst kinderbijslag in het eerstvolgende kwartaal nadat uw kind is geboren. Heeft u al een kind? U krijgt dan alleen een brief met informatie over de wijzigingen van uw kinderbijslag.

De Sociale Verzekeringsbank betaalt de kinderbijslag

De Sociale Verzekeringsbank is de instantie die de Kinderbijslagwet uitvoert. U ontvangt de kinderbijslag van de SVB. Op de svb.nl/kinderbijslag vindt u bijvoorbeeld de precieze bedragen, betaaldagen en kunt u wijzigingen doorgeven.

Kinderbijslag wordt eenmaal per kwartaal uitgekeerd. U ontvangt het bedrag steeds aan het eind van het kwartaal. Heeft u meer kinderen? De bedragen worden dan bij elkaar opgeteld. Wordt uw kind 6 jaar? Dan wordt het bedrag het eerstvolgende kwartaal verhoogd. Als uw kind 12 jaar wordt, wordt het bedrag nog een keer verhoogd.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

De kinderbijslag stort ik op de spaarrekening van de kinderen.”

— Peter van Maurik, Culemborg

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Geldwijzer kinderen en scholieren

Geldwijzer kinderen en scholieren

Een handig hulpmiddel om alle kosten rondom kinderen in beeld te brengen

bestel › Product
07 juli 2015

“Werken?! Ik heb toch geld genoeg?”

lees meer › Blog

Bijbaantjes

Scholieren en bijbaantjes: lees meer over afspraken, regels en inkomen.

lees meer › Artikel

Indexering alimentatie

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen met een bepaald percentage aangepast, afhankelijk van de loonstijging.

lees meer › Artikel

Berekenuwrecht.nl

Op welke landelijke tegemoetkomingen heeft u recht?

lees meer › Tool

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding, die u uitgekeerd krijgt via de organisatie die het kind plaatst.

lees meer › Artikel

Hoeveel betaal ik de oppas?

Het Nibud biedt referentiebedragen voor alle vormen van kinderoppas.

lees meer › Artikel
03 maart 2015

Studiesparen

lees meer › Blog

Kostgeld

Door thuis kostgeld te betalen leren (werkende) jongeren dat levensonderhoud geld kost. Maar wat is een redelijk bedrag?

lees meer › Artikel

Rondkomen van je studentenbudget

Als je weet waar je geld blijft en hoeveel er binnenkomt, houd je je financiën in de hand.

lees meer › Artikel