Kinderbijslag

Heeft u kinderen? Dan heeft u recht op kinderbijslag. Dit geldt voor ouders die in Nederland wonen of in loondienst zijn. Het bedrag is afhankelijk van de leeftijd van uw kind en van uw situatie.

Wie heeft er recht op kinderbijslag?

Ouders die in Nederland wonen of in loondienst werken hebben recht op kinderbijslag voor thuiswonende eigen kinderen, stief- en soms pleegkinderen onder de 16 jaar. Ook voor uitwonende kinderen tot 18 jaar kunt u mogelijk kinderbijslag krijgen.

Extra kinderbijslag voor kind met intensieve zorg

Heeft u een kind tussen 3 en 18 jaar dat intensieve zorg nodig heeft, dan heeft u mogelijk recht op het dubbele bedrag aan kinderbijslag. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geeft een advies af of uw kind intensieve zorg nodig heeft. U vraagt de dubbele kinderbijslag aan via de website van de SVB.

Als uw kind intensieve zorg nodig heeft en u bent alleenstaande ouder of u of uw partner verdient niets of minder dan € 4.814 per jaar, dan krijgt u bovenop de dubbele kinderbijslag een extra tegemoetkoming van € 2.005,99 per jaar. Dit bedrag krijgt u achteraf, na afloop van een kalenderjaar, uitbetaald.

198

per kwartaal is de kinderbijslag voor kinderen van 0-5 jaar oud

De overheid helpt u met kinderbijslag in de kosten van uw kinderen. U mag zelf kiezen waarvoor u de kinderbijslag gebruikt. U mag deze tegemoetkoming ook gebruiken voor andere uitgaven dan die voor uw kinderen. Bijvoorbeeld voor boodschappen, de energierekening of de gemeentelijke belasting. In uitzonderingsgevallen moet u aantonen dat u een bepaald bedrag uitgeeft aan het levensonderhoud van een kind.

Een kind van 16 of 17 jaar mag niet meer verdienen dan 1.266 euro netto per kwartaal. Dit bedrag geldt ook voor niet-thuiswonende kinderen ook onder de 16. In de zomervakantie mag dit bedrag worden verhoogd met 1.300 euro netto.

Onafhankelijk van uw inkomen

Kinderbijslag is een inkomensonafhankelijke bijdrage voor alle ouders. Het maakt niet uit of u een bijstandsuitkering heeft of werkt.

Daarnaast bestaan er tegemoetkomingen die wél inkomensafhankelijk zijn:

Kinderbijslag aanvragen

De gemeente geeft uw gegevens en die van uw kind door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit doet de gemeente als u aangifte doet van de geboorte. Is dit uw eerste kind? U krijgt dan een bericht van de SVB thuisgestuurd. U ontvangt voor het eerst kinderbijslag in het eerstvolgende kwartaal nadat uw kind is geboren. Heeft u al een kind? U krijgt dan alleen een brief met informatie over de wijzigingen van uw kinderbijslag.

De Sociale Verzekeringsbank betaalt de kinderbijslag

De Sociale Verzekeringsbank is de instantie die de Kinderbijslagwet uitvoert. U ontvangt de kinderbijslag van de SVB. Op de svb.nl/kinderbijslag vindt u bijvoorbeeld de precieze bedragen, betaaldagen en kunt u wijzigingen doorgeven.

Kinderbijslag wordt eenmaal per kwartaal uitgekeerd. U ontvangt het bedrag steeds aan het eind van het kwartaal. Heeft u meer kinderen? De bedragen worden dan bij elkaar opgeteld. Wordt uw kind 6 jaar? Dan wordt het bedrag het eerstvolgende kwartaal verhoogd. Als uw kind 12 jaar wordt, wordt het bedrag nog een keer verhoogd.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

De kinderbijslag stort ik op de spaarrekening van de kinderen.”

— Peter van Maurik, Culemborg

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Tegemoetkomingen

Er zijn vele soorten tegemoetkomingen. Laat geen geld liggen en vraag deze aan.

lees meer › Thema

Financiële opvoeding

Kinderen die al jong leren omgaan met geld, hebben daar als volwassene veel profijt van.

lees meer › Thema

Kosten van kinderen

Kinderen brengen veel kosten met zich mee. Lees meer over de tegemoetkomingen.

lees meer › Thema

Besparen

Inzicht in waar en wanneer u uw geld uitgeeft, helpt om meer geld over te houden.

lees meer › Thema

Regelingen

Maak gebruik van uw recht op tegemoetkomingen en laat geen geld liggen.

lees meer › Thema

Veranderde financiële situatie

Het Nibud bespreekt veelvoorkomende veranderingen en hoe u zich hierop voorbereid.

lees meer › Thema
07 september 2015

Begroting in het hoofd niet genoeg

lees meer › Nieuwsbericht
07 juli 2015

“Werken?! Ik heb toch geld genoeg?”

lees meer › Blog

Bijbaantjes

Scholieren en bijbaantjes: lees meer over afspraken, regels en inkomen.

lees meer › Artikel

Indexering alimentatie

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen met een bepaald percentage aangepast, afhankelijk van de loonstijging.

lees meer › Artikel

Berekenuwrecht.nl

Op welke landelijke tegemoetkomingen heeft u recht?

lees meer › Tool

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding, die u uitgekeerd krijgt via de organisatie die het kind plaatst.

lees meer › Artikel