Kinderalimentatie

Een echtscheiding is vaak een emotionele gebeurtenis. U moet veel zaken regelen, zoals de kinderalimentatie. De rechter bepaalt de hoogte van de kinderalimentatie. Dit bedrag wordt daarna ieder jaar aangepast. Hoe werkt het?

Wanneer betaalt u kinderalimentatie?

Gaat u scheiden, dan kunt u kiezen voor co-ouderschap of kinderalimentatie. Bij co-ouderschap wonen uw kinderen afwisselend bij beide ouders. Gaan uw kinderen bij één van de ouders wonen? Dan betaalt de andere ouder kinderalimentatie. Hij of zij betaalt dan mee aan de kosten voor opvoeding en levensonderhoud van de kinderen.

Kinderalimentatie wordt vastgesteld door de rechter. U kunt wel eerst samen afspraken maken. Deze afspraken legt u vast in een ouderschapsplan. U bespreekt bijvoorbeeld de hoogte van de kinderalimentatie. Deze afspraken laat u daarna door de rechter toetsen aan de normen. De rechter maakt de afspraken definitief en legt ze vast.

Niet getrouwd?

Als u als ouders niet getrouwd was, hoeft u niet perse langs de rechter. U kunt de alimentatie dan ook zelf samen regelen. Het is dan wel verstandig om de normen van de rechter als uitgangspunt te nemen.

Partneralimentatie

Soms betaalt een van de ouders ook partneralimentatie aan de andere ouder. In principe kunt u hier zelf afspraken over maken.

25

is de minimale alimentatie die u betaalt bij één kind, als uw netto inkomen lager is dan 1250 euro per maand

Hoe wordt kinderalimentatie berekend?

Rechters hebben samen normen ontwikkeld voor het berekenen van de alimentatie. Zij bepalen de kinderalimentatie in drie stappen.

  1. Behoefte bepalen

Eerst bepaalt de rechter welk bedrag de ouder die recht heeft op alimentatie nodig heeft. Hij gebruikt voor de kinderalimentatie speciale tabellen. De rechter gaat uit van de inkomens zoals die waren vlak voor de scheiding.

Lees meer over de indexering van alimentatie.

  1. Draagkracht bepalen

De rechter bepaalt welk bedrag degene die alimentatie moet betalen kan missen. Dit is de draagkracht. Van het netto inkomen trekt de rechter een bedrag af dat hij of zij nodig heeft om rond te komen. Dit is het draagkrachtloos inkomen. De rechter bepaalt dit bedrag op basis van:

  • Een vast percentage voor de woonlasten
  • De minimale kosten van levensonderhoud

Het verschil tussen het netto inkomen en het draagkrachtloos inkomen is de draagkrachtruimte. Een deel hiervan is beschikbaar voor alimentatie. Hoe groot dat deel is hangt af van de hoogte van het inkomen en de samenstelling van het huishouden van de alimentatieplichtige.

  1. Vergelijken en definitief bedrag bepalen

Tot slot vergelijkt de rechter de draagkracht en de behoefte aan alimentatie met elkaar. De rechter verdeelt de behoefte naar rato van de draagkracht van beide partners. Het alimentatiebedrag wordt jaarlijks opnieuw berekend en aangepast.

De draagkrachtruimte is in eerste instantie bedoeld voor kinderalimentatie. Als er daarna nog ruimte over is, kan de rechter ook een netto partneralimentatie vaststellen.

Veranderingen 2015

Geen belastingaftrek meer

Per 1 januari 2015 is de aftrek levensonderhoud voor kinderen (LOK) afgeschaft. Dit betekent dat ouders die kinderalimentatie betalen geen voordeel van belastingaftrek meer hebben. Bij het bepalen van de kinderalimentatie is vaak wel rekening gehouden met de belastingaftrek. De alimentatie zonder belastingaftrek zal dus waarschijnlijk te hoog zijn. Daarom kan het slim zijn om de hoogte van de kinderalimentatie opnieuw te (laten) beoordelen.

Geen kinderalimentatie door verhoogd kindgebonden budget

Bij het berekenen van de kinderalimentatie houdt men rekening met het kindgebonden budget. Het kindgebonden budget gaat door de invoering van de alleenstaande-ouderkop omhoog met maximaal 3.050 euro per jaar. Dat betekent dat er in bepaalde situaties recht is op zoveel kindgebonden budget dat er geen kinderalimentatie meer hoeft worden betaald.

Meer informatie

Alle informatie, rekentabellen en regels rond kinderalimentatie op een rij in in de Geldwijzer Alimentatie & Co-ouderschap van het Nibud. Dit boek is te bestellen in onze webwinkel.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Ik ga intrekken bij mijn nieuwe vriend. We willen de woonlasten dan wel eerlijk verdelen.”

— Christel Hartsuijker, Ede

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Geldwijzer kinderen en scholieren

Geldwijzer kinderen en scholieren

Een handig hulpmiddel om alle kosten rondom kinderen in beeld te brengen

bestel › Product

Indexering alimentatie

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen met een bepaald percentage aangepast, afhankelijk van de loonstijging.

lees meer › Artikel

Nibud BufferBerekenaar

Bereken met de BufferBerekenaar of u voldoende geld achter de hand heeft.

lees meer › Tool

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding, die u uitgekeerd krijgt via de organisatie die het kind plaatst.

lees meer › Artikel

Hoeveel betaal ik de oppas?

Het Nibud biedt referentiebedragen voor alle vormen van kinderoppas.

lees meer › Artikel
03 maart 2015

Studiesparen

lees meer › Blog

Minder inkomen

Stappenplan voor grip op geld na een terugval in inkomen.

lees meer › Artikel

Kostgeld

Door thuis kostgeld te betalen leren (werkende) jongeren dat levensonderhoud geld kost. Maar wat is een redelijk bedrag?

lees meer › Artikel

Mobiele telefoon

Uw kind heeft een mobiele telefoon: handig én leuk. Maar maak duidelijke afspraken over de kosten.

lees meer › Artikel

Naar de middelbare school

Financieel veranderen er een aantal zaken als uw kind naar de middelbare school gaat, voor u en uw kind.

lees meer › Artikel