Kinderalimentatie

Een echtscheiding is vaak een emotionele gebeurtenis. U moet veel zaken regelen, zoals de kinderalimentatie. De rechter bepaalt de hoogte van de kinderalimentatie. Dit bedrag wordt daarna ieder jaar aangepast. Hoe werkt het?

Wanneer betaalt u kinderalimentatie?

Gaat u scheiden, dan kunt u kiezen voor co-ouderschap of kinderalimentatie. Bij co-ouderschap wonen uw kinderen afwisselend bij beide ouders. Gaan uw kinderen bij één van de ouders wonen? Dan betaalt de andere ouder kinderalimentatie. Hij of zij betaalt dan mee aan de kosten voor opvoeding en levensonderhoud van de kinderen.

Kinderalimentatie wordt vastgesteld door de rechter. U kunt wel eerst samen afspraken maken. Deze afspraken legt u vast in een ouderschapsplan. U bespreekt bijvoorbeeld de hoogte van de kinderalimentatie. Deze afspraken laat u daarna door de rechter toetsen aan de normen. De rechter maakt de afspraken definitief en legt ze vast.

Niet getrouwd?

Als u als ouders niet getrouwd was, hoeft u niet perse langs de rechter. U kunt de alimentatie dan ook zelf samen regelen. Het is dan wel verstandig om de normen van de rechter als uitgangspunt te nemen.

Partneralimentatie

Soms betaalt een van de ouders ook partneralimentatie aan de andere ouder. In principe kunt u hier zelf afspraken over maken.

25

is de minimale alimentatie die u betaalt bij één kind, als uw netto inkomen lager is dan 1250 euro per maand

Hoe wordt kinderalimentatie berekend?

Rechters hebben samen normen ontwikkeld voor het berekenen van de alimentatie. Zij bepalen de kinderalimentatie in drie stappen.

  1. Behoefte bepalen

Eerst bepaalt de rechter welk bedrag de ouder die recht heeft op alimentatie nodig heeft. Hij gebruikt voor de kinderalimentatie speciale tabellen. De rechter gaat uit van de inkomens zoals die waren vlak voor de scheiding.

Lees meer over de indexering van alimentatie.

  1. Draagkracht bepalen

De rechter bepaalt welk bedrag degene die alimentatie moet betalen kan missen. Dit is de draagkracht. Van het netto inkomen trekt de rechter een bedrag af dat hij of zij nodig heeft om rond te komen. Dit is het draagkrachtloos inkomen. De rechter bepaalt dit bedrag op basis van:

  • Een vast percentage voor de woonlasten
  • De minimale kosten van levensonderhoud

Het verschil tussen het netto inkomen en het draagkrachtloos inkomen is de draagkrachtruimte. Een deel hiervan is beschikbaar voor alimentatie. Hoe groot dat deel is hangt af van de hoogte van het inkomen en de samenstelling van het huishouden van de alimentatieplichtige.

  1. Vergelijken en definitief bedrag bepalen

Tot slot vergelijkt de rechter de draagkracht en de behoefte aan alimentatie met elkaar. De rechter verdeelt de behoefte naar rato van de draagkracht van beide partners. Het alimentatiebedrag wordt jaarlijks opnieuw berekend en aangepast.

De draagkrachtruimte is in eerste instantie bedoeld voor kinderalimentatie. Als er daarna nog ruimte over is, kan de rechter ook een netto partneralimentatie vaststellen.

Veranderingen 2015

Geen belastingaftrek meer

Per 1 januari 2015 is de aftrek levensonderhoud voor kinderen (LOK) afgeschaft. Dit betekent dat ouders die kinderalimentatie betalen geen voordeel van belastingaftrek meer hebben. Bij het bepalen van de kinderalimentatie is vaak wel rekening gehouden met de belastingaftrek. De alimentatie zonder belastingaftrek zal dus waarschijnlijk te hoog zijn. Daarom kan het slim zijn om de hoogte van de kinderalimentatie opnieuw te (laten) beoordelen.

Kindgebonden budget en kinderalimentatie

Bij het berekenen van de kinderalimentatie wordt rekening gehouden met het kindgebonden budget. Het kindgebonden budget is dit jaar door de invoering van de alleenstaande-ouderkop verhoogd met maximaal 3.050 euro per jaar. Er was onduidelijkheid over hoe er rekening gehouden moest worden met het kindgebonden budget. In eerste instantie werd het kindgebonden budget van de behoefte afgehaald. Inmiddels is duidelijk dat het niet van de behoefte moet worden afgehaald, maar bij het inkomen moet worden opgeteld.

Meer informatie

Alle informatie, rekentabellen en regels rond kinderalimentatie op een rij in in de Geldwijzer Alimentatie & Co-ouderschap van het Nibud. Dit boek is te bestellen in onze webwinkel.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Ik ga intrekken bij mijn nieuwe vriend. We willen de woonlasten dan wel eerlijk verdelen.”

— Christel Hartsuijker, Ede

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder
10 november 2015

Feestdagendilemma’s!

lees meer › Blog

Geld en relatie

Vaak gaan we verschillend om met geld. Het Nibud geeft een aanzet om lastige onderwerpen te bespreken.

lees meer › Thema

Financiële opvoeding

Kinderen die al jong leren omgaan met geld, hebben daar als volwassene veel profijt van.

lees meer › Thema

Kosten van kinderen

Kinderen brengen veel kosten met zich mee. Lees meer over de tegemoetkomingen.

lees meer › Thema

Kosten

Het Nibud helpt u grip op uw geld te krijgen en te houden.

lees meer › Thema

Regelingen

Maak gebruik van uw recht op tegemoetkomingen en laat geen geld liggen.

lees meer › Thema

Veranderde financiële situatie

Het Nibud bespreekt veelvoorkomende veranderingen en hoe u zich hierop voorbereid.

lees meer › Thema

Koopkracht

Ieder jaar verandert de koopkracht. Het Nibud helpt u voorbereiden op de verandering.

lees meer › Thema

Indexering alimentatie

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen met een bepaald percentage aangepast, afhankelijk van de loonstijging.

lees meer › Artikel

Nibud BufferBerekenaar

Bereken met de BufferBerekenaar of u voldoende geld achter de hand heeft.

lees meer › Tool

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding, die u uitgekeerd krijgt via de organisatie die het kind plaatst.

lees meer › Artikel

Hoeveel betaal ik de oppas?

Het Nibud biedt referentiebedragen voor alle vormen van kinderoppas.

lees meer › Artikel