Hulp bij schulden

Als u uw rekeningen niet meer kunt betalen, kunnen de problemen zich snel opstapelen. U krijgt aanmaningen of er staat een deurwaarder op de stoep. Misschien piekert u over geld. Er zijn adressen waar u terecht kunt voor hulp.

Als uw financiële problemen u teveel worden, dan kunt u om hulp vragen. U kunt dan terecht bij een schuldhulpverleningsorganisatie in uw gemeente. In eerste instantie zal de schuldhulpverlener proberen een oplossing te zoeken direct met de schuldeisers. Dit is het zogenaamde minnelijke traject. Lukt dat niet, dan wordt de rechter gevraagd om een oplossing. Dat is het wettelijke traject (de WSNP).

33 %

van de mensen die zich meldt bij schuldhulpverlening is ook bekend bij andere hulpverlenende instanties

 

Tip:
Problemen met schulden? Wat kunt u doen? (pdf). In deze folder van de NVVK wordt in 7 stappen uitgelegd wat u kunt doen als u schulden heeft.

Waar kunt u terecht?

Als u schulden heeft zijn er organisaties die u kunnen helpen. U kunt terecht bij organisaties die persoonlijke hulp of advies verlenen. Zowel op financieel als op juridisch terrein. Informeer hiernaar bij uw gemeente.

U kunt dan denken aan:

  • Maatschappelijk werk
  • Afdeling schuldhulpverlening gemeente
  • Kredietbank
  • Juridisch loket
  • Sociaal raadslieden

Beginnende schulden

Zelf uw (beginnende) schulden aanpakken? Dat kan met behulp van de Nibud website zelfjeschuldenregelen.nl. Leer in vijf stappen uw schulden aanpakken.

Schulden en eigen huis

Hulp bij schulden en een eigen huis? De site huisonderwater.eu biedt hulp bij het in kaart brengen van uw situatie, zodat u kunt bepalen of het noodzakelijk is om actie te ondernemen.

Hulp bij stress en zorgen

Schulden kunnen veel stress veroorzaken. U kunt zich onzeker, machteloos of eenzaam voelen. Geldproblemen kunnen ook leiden tot ruzies of relatieproblemen. Deze zorgen kunnen het oplossen van uw financiële problemen in de weg staan. Het kan prettig zijn om naast praktische, ook emotionele hulp te zoeken.

Met de hulpverleners van Korrelatie (telefoon: 0900 – 1450, € 0,15 per minuut) kunt u praten over uw emoties. Zij kunnen u adviseren over hulp en ondersteuning in uw omgeving. Dat kan een eerste stap zijn om de controle weer terug te krijgen.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Samen met de budgetcoach liep ik al onze uitgaven na. Bleek dat we al langere tijd dubbel waren verzekerd!”

— Jassica Stam uit Delfzijl

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Persoonlijk Budgetadvies

Het Persoonlijk Budgetadvies geeft u de regie over uw geld.

lees meer › tool

Middelen voor uw cliënt

Informatie en producten waarmee uw cliënt zelf aan de slag kan.

lees meer › artikel

Geldproblemen aanpakken

Wat kunt u doen om mensen met geldproblemen te ondersteunen?

lees meer › artikel

Financiële zelfredzaamheid

Wanneer is iemand zelfredzaam? Nibud formuleerde competenties.

lees meer › artikel

Bereken uw recht

Op welke toeslagen en landelijke subsidies heeft u recht?

lees meer › artikel

Hulp bij geldzaken voor ouderen

Een overzicht van hulpaanbieders voor ouderen, voor het regelen van hun geldzaken.

lees meer › artikel

Verzekeringen: kies bewust

Met een goede passende verzekering bespaart u geld. Tips over het afsluiten en verlengen van verzekeringen.

lees meer › artikel

Begroten en budgetteren

Een begroting geeft inzicht in uw persoonlijke financiën.

lees meer › artikel

Een bijstandsuitkering

Voor mensen met (bijna) geen inkomen is er de bijstandsuitkering.

lees meer › artikel

Heffingen: kwijtschelding voor lagere inkomens

Met een laag inkomen kunnen uw heffingen (gedeeltelijk) worden kwijtgescholden.

lees meer › artikel