Onafhankelijk en betrouwbaar

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over de financiën van huishoudens. De medewerkers van het Nibud zijn specialisten in micro-economie, schuldhulpverlening, financieel gedrag, fiscale wetgeving, financiële opvoeding en communicatie.

Missie

Het Nibud heeft als missie het verhogen van de zelfredzaamheid van consumenten op het gebied van huishoudfinancien. Dit doet het Nibud enerzijds door consumenten in staat te stellen zelf beslissingen te nemen en keuzes te maken die van invloed zijn op hun budget en anderzijds door de deskundigheid van institutionele kaders te verhogen voor zover deze middels hun beleid, advisering en/of voorlichting invloed hebben op het budget van consumenten.

Hieronder vindt u een folder over de werkzaamheden van het Nibud.

35 jaar

De referentiebedragen van de huishoudfinanciën vormen onze basis: van zakgeldbedragen tot bestedingspatronen, van de Nibud-voorbeeldbegrotingen tot de Nibud-competenties voor financiële zelfredzaamheid. Het Nibud is het enige instituut in Nederland dat al meer dan 35 jaar kennis over huishoudfinanciën verzamelt, onderzoekt, analyseert en omzet in praktische adviezen en hulpmiddelen.

Financiering

Ruim 20% van de Nibudactiviteiten wordt gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en BKR. De overige 80% wordt gefinancierd door de opbrengst van Nibud-producten en -diensten.

Het Nibud is een stichting zonder winstoogmerk en streeft er naar via nibud.nl consumenten zo veel mogelijk gratis, betrouwbaar en onafhankelijk van informatie te voorzien. Dit lukt uiteraard niet altijd, en daarom biedt het Nibud ook betaalde informatie aan. Denk daarbij aan boeken, software en opleidingen. Afnemers hiervoor zijn zowel consumenten als professionele partijen. Zo doet het Nibud regelmatig onderzoek in opdracht van andere organisaties.  Ook werkt Het Nibud graag samen met andere organisaties om de consument zelfredzaam te maken op het gebied van huishoudfinanciën.

Het Nibud gebruikt de inkomsten die gegenereerd worden allereerst voor dekking van de kosten, en daarnaast ook voor de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten die passen binnen de missie van het Nibud.

Wilt u meer weten? Download hieronder het Nibud jaarverslag over 2014.

Ook kunt u hier het korte filmpje ‘Wat doet het Nibud?’ bekijken.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder