Heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting. Hiermee wil de overheid bepaalde groepen ondersteunen. Denk aan ouders, ouderen en gehandicapten. Met de heffingskorting betalen zij minder belasting. Bekijk of u in aanmerking komt voor een van deze kortingen.

Welke heffingskortingen zijn er?

Er zijn verschillende heffingskortingen. De arbeidskorting ondersteunt bijvoorbeeld werkende mensen. De combinatiekorting is bedoeld om werk en zorg te combineren.

We kennen de volgende heffingskortingen:

 • Algemene heffingskorting
  Iedereen boven de 18 die inkomstenbelasting betaalt, ook als je niet werkt.
 • Arbeidskorting
  Iedereen die betaald werk doet, ook als u daarnaast nog gedeeltelijk een uitkering heeft.
 • Werkbonus
  Als u geboren bent in 1950-1953 en een inkomen heeft tussen 17.327 en 33.694.
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting
  Werkende ouders met kinderen jonger dan 12 jaar, alleenstaande ouder of minst verdienende fiscale partner.
 • Tijdelijke heffingskorting voor vroeg gepensioneerden.
  Als u het jaar van aangifte jonger dan de AOW-leeftijd bent en een uitkering uit een pensioenregeling hebt of vervroegd bent uitgetreden.
 • Jonggehandicaptenkorting
  Iedereen die recht heeft op een Wajonguitkering.
 • Levensloopverlofkorting
  Als u gespaard heeft in een levensloopregeling en geld opneemt van die spaarrekening voor onbetaald verlof.
 • Korting voor groene beleggingen
  Groene beleggingen zijn beleggingen in fondsen die door de belastingdienst erkend zijn en die investeren in projecten voor milieubescherming.
 • Heffingskortingen voor AOW-gerechtigden
61

is de maximale tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden

Heffingskorting aanvragen

Algemene heffingskorting, arbeidskorting en ouderenkorting

De algemene heffingskorting, arbeidskorting, jonggehandicaptenkorting en ouderenkortingen hoeft u niet aan te vragen. Uw werkgever of uitkeringsinstantie verrekent deze heffingskortingen automatisch met uw inkomen.

Andere heffingskortingen

Denkt u dat u in aanmerking komt voor één van de andere heffingskortingen? Dan kunt u een verzoek doen voor een voorlopige teruggaaf bij de Belastingdienst. Bij de aanvraag vult u een aantal gegevens in over uw huishouden en inkomen. De kortingen worden automatisch halverwege de maand aan u uitgekeerd.

Een heffingskorting kan per maand veel verschil maken in wat u overhoudt. Soms kan de teruggaaf zelfs het te betalen belastingbedrag opheffen. De Belastingdienst keert de voorlopige teruggaaf een keer per maand uit.

 

Is het bedrag aan heffingskortingen hoger dan het bedrag dat u aan belasting moet betalen? Dan loopt u een deel van de heffingskortingen mis.

 

Geef veranderingen in uw situatie door

Sommige heffingskortingen gelden alleen voor bepaalde huishoudens. En veel heffingskortingen zijn inkomensafhankelijk Een verandering in uw situatie kan dus betekenen dat u geen recht meer heeft op bepaalde heffingskortingen. Uw inkomen kan hierdoor lager uitvallen. Geef veranderingen in uw inkomen en situatie altijd zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst, dan komt u niet voor verrassingen te staan.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

De aanvraag voor voorlopige teruggaaf kon ik heel snel en gemakkelijk invullen, nu krijg ik iedere maand alvast €41 terug. ”

— Mieke Verbaarschot uit Steenwijk

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder
26 augustusus 2015

Afblijven of opeten?

lees meer › Blog

Helpen grip op geld te krijgen

Helpen grip op geld te krijgen

In company training voor vrijwilligers

meer info › Opleidingen
25 augustusus 2015

Nibud helpt vrijwilligers in de thuisadministratie

lees meer › Nieuwsbericht

Vrijwilligers in de thuisadministratie

Het Nibud ondersteunt vrijwilligers(organisaties) en vergroot hun deskundigheid.

lees meer › Artikel

Persoonsgebonden budget

Met het persoonsgebonden budget (pgb) kan er op maat zorg en hulp voor u worden ingekocht.

lees meer › Artikel
20 maart 2015

Makkelijker kunnen ze het niet maken …

lees meer › Blog

Berekenuwrecht.nl

Op welke landelijke tegemoetkomingen heeft u recht?

lees meer › Tool

Persoonlijk Budgetadvies

Het Persoonlijk Budgetadvies geeft u de regie over uw geld.

lees meer › Tool

In 4 stappen grip op geld

Uw financiën op orde krijgen én houden? Dit stappenplan biedt houvast.

lees meer › Artikel

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding, die u uitgekeerd krijgt via de organisatie die het kind plaatst.

lees meer › Artikel