Heffingen: kwijtschelding voor lagere inkomens

Ieder huishouden betaalt heffingen aan de gemeente. Denk aan rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Aan het waterschap betaalt u waterschapsbelasting. Hebt u een laag inkomen? Dan komt u soms in aanmerking voor kwijtschelding van heffingen.

Huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau komen meestal in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. Dit geldt ook voor waterschapsbelasting. Ook huishoudens met een inkomen net boven bijstandsniveau kunnen soms (gedeeltelijke) kwijtschelding krijgen.

Kwijtschelding geldt niet altijd voor alle heffingen. Sommige gemeenten verlenen bijvoorbeeld alleen kwijtschelding voor onvermijdbare belastingen. De hondenbelasting valt hier niet onder.

Aanvragen

Kwijtschelding van heffingen vraagt u aan bij uw gemeente en waterschap. Meestal zit bij de nota al een formulier waarmee u het kunt aanvragen.

Soms werken de gemeente en het waterschap samen. Als u dan gemeentelijke heffingen krijgt kwijtgescholden, wordt u niet meer aangeslagen voor de waterschapsbelasting. U hoeft de kwijtschelding dan maar één keer aan te vragen.

Tip:
Op de Nibud-website Berekenuwrecht.nl kunt u berekenen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van heffingen.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Ik kon mijn aanslag van de gemeente niet betalen en ik wist niet dat ik hiervoor kwijtschelding kon aanvragen. Dat ik hierop ben gewezen, helpt mij heel erg. ”

— Kimberley van Dijk, Amsterdam

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder
16 november 2015

Nibud en gemeente Groningen verspreiden 100.000 Geldkranten

lees meer › Nieuwsbericht

Tegemoetkomingen

Er zijn vele soorten tegemoetkomingen. Laat geen geld liggen en vraag deze aan.

lees meer › Thema

Woning financieren

Een hypotheek heeft jarenlang invloed op uw budget. De juiste keuzes kunnen veel rust en zekerheid bieden.

lees meer › Thema

Kosten

Het Nibud helpt u grip op uw geld te krijgen en te houden.

lees meer › Thema

Besparen

Inzicht in waar en wanneer u uw geld uitgeeft, helpt om meer geld over te houden.

lees meer › Thema

Regelingen

Maak gebruik van uw recht op tegemoetkomingen en laat geen geld liggen.

lees meer › Thema

Verzekeren

Hoe bent u het beste voorbereid op een veranderende (financiële) situatie?

lees meer › Thema

Koopkracht

Ieder jaar verandert de koopkracht. Het Nibud helpt u voorbereiden op de verandering.

lees meer › Thema
25 augustusus 2015

Nibud helpt vrijwilligers in de thuisadministratie

lees meer › Nieuwsbericht

Kinderbijslag

De overheid betaalt mee aan de kosten die horen bij de opvoeding.

lees meer › Artikel

Persoonsgebonden budget

Met het persoonsgebonden budget (pgb) kan er op maat zorg en hulp voor u worden ingekocht.

lees meer › Artikel