Heffingen: kwijtschelding voor lagere inkomens

Ieder huishouden betaalt heffingen aan de gemeente. Denk aan rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Aan het waterschap betaalt u waterschapsbelasting. Hebt u een laag inkomen? Dan komt u soms in aanmerking voor kwijtschelding van heffingen.

Huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau komen meestal in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. Dit geldt ook voor waterschapsbelasting. Ook huishoudens met een inkomen net boven bijstandsniveau kunnen soms (gedeeltelijke) kwijtschelding krijgen.

Kwijtschelding geldt niet altijd voor alle heffingen. Sommige gemeenten verlenen bijvoorbeeld alleen kwijtschelding voor onvermijdbare belastingen. De hondenbelasting valt hier niet onder.

Aanvragen

Kwijtschelding van heffingen vraagt u aan bij uw gemeente en waterschap. Meestal zit bij de nota al een formulier waarmee u het kunt aanvragen.

Soms werken de gemeente en het waterschap samen. Als u dan gemeentelijke heffingen krijgt kwijtgescholden, wordt u niet meer aangeslagen voor de waterschapsbelasting. U hoeft de kwijtschelding dan maar één keer aan te vragen.

Tip:
Op de Nibud-website Berekenuwrecht.nl kunt u berekenen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van heffingen.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Ik kon mijn aanslag van de gemeente niet betalen en ik wist niet dat ik hiervoor kwijtschelding kon aanvragen. Dat ik hierop ben gewezen, helpt mij heel erg. ”

— Kimberley van Dijk, Amsterdam

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder
25 augustusus 2015

Nibud helpt vrijwilligers in de thuisadministratie

lees meer › Nieuwsbericht

Persoonsgebonden budget

Met het persoonsgebonden budget (pgb) kan er op maat zorg en hulp voor u worden ingekocht.

lees meer › Artikel

Besparen op gas en elektriciteit

Door uw elektrische apparaten en uw verwarming slim te gebruiken, kunt u flink besparen op gas en elektriciteit.

lees meer › Artikel

Berekenuwrecht.nl

Op welke landelijke tegemoetkomingen heeft u recht?

lees meer › Tool

Persoonlijk Budgetadvies

Het Persoonlijk Budgetadvies geeft u de regie over uw geld.

lees meer › Tool

Nibud BufferBerekenaar

Bereken met de BufferBerekenaar of u voldoende geld achter de hand heeft.

lees meer › Tool

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding, die u uitgekeerd krijgt via de organisatie die het kind plaatst.

lees meer › Artikel

Kostgeld

Door thuis kostgeld te betalen leren (werkende) jongeren dat levensonderhoud geld kost. Maar wat is een redelijk bedrag?

lees meer › Artikel