Bijzondere bijstand: extra ondersteuning

Iedere gemeente ondersteunt mensen met een laag inkomen. Zo kunnen zij toch de echt noodzakelijke uitgaven doen. Hier leest u wie recht heeft op bijzondere bijstand.

Bij bijzondere bijstand gaat het vaak om een tegemoetkoming in extra kosten door ziekte, een verhuizing of echtscheiding. We kennen individuele en categoriale bijzondere bijstand.

Individuele bijzondere bijstand

Krijgt u te maken met onverwacht hoge kosten? En kunt u deze niet betalen van uw uitkering of loon? Dan kunt u een beroep doen op individuele bijzondere bijstand. Uw gemeente kan dan de kosten vergoeden voor bijvoorbeeld een bril, babyuitzet of woninginrichting.

110 %

van de bijstandsnorm is de inkomensgrens voor bijzondere bijstand voor huishoudens

Kosten aantonen

Wilt u in aanmerking komen voor de individuele bijzondere bijstand, dan moet u de kosten echt gemaakt hebben. U mag dezelfde kosten niet terug kunnen krijgen via een andere regeling, voorziening of verzekering. Denk aan de (aanvullende) ziektekostenverzekering of de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). U moet de kosten kunnen aantonen met een bewijs van aankoop of betaling.

Neem contact op met uw gemeente om de individuele bijzondere bijstand aan te vragen.

Individuele inkomenstoeslag

Bent u tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd en moet u langdurig rondkomen van een minimuminkomen zonder zicht op een hoger inkomen, dan kunt u in aanmerking komen voor de  individuele inkomenstoeslag. Dit is een jaarlijkse toeslag. Ook mensen met een laag inkomen uit werk kunnen hier recht op hebben. De gemeente toets per individu of iemand voor deze toeslag in aanmerking komt. Ook bepaalt de gemeente de hoogte van de toeslag.

Schoolkosten

De gemeente kan een bijdrage verstrekken in de indirecte schoolkosten van kinderen voor bijvoorbeeld een schoolkamp, schooltas, fiets of leermiddelen. Vraag bij uw gemeente na of er een vergoedingsregeling of kortingsregeling is. De gemeente kan u ook vertellen wat deze regeling precies inhoudt en hoe u deze aan kunt vragen.

Categoriale bijzondere bijstand

Met de categoriale bijzondere bijstand kunnen gemeenten bepaalde groepen ondersteunen. Vanaf 2015 zijn er nog twee vormen van categoriale bijstand mogelijk: de collectieve zorgverzekering en participatieregelingen.

Collectieve zorgverzekeringen

Gemeenten kunnen inwoners met een laag inkomen een collectieve ziektekostenverzekering aanbieden. De gemeente kan zowel bij de basisverzekering als bij de aanvullende verzekering korting op de premie geven. Ook kunnen gemeenten werken met ‘gemeente-pakketten’. Voor dezelfde premie krijgt u dan een uitgebreider pakket aangeboden.

Participatieregelingen

Veel gemeenten kennen regelingen die de maatschappelijke participatie bevorderen. Denk aan deelname aan een cursus, muzieklessen of lidmaatschap van een sportclub. Deze regelingen voorkomen dat mensen met een laag inkomen in een sociaal isolement terechtkomen.

Vooral grotere gemeenten werken met een stadspas. Daarmee krijgt u direct korting. Andere gemeenten hebben een declaratiefonds. U kunt dan de kosten indienen. Gemeenten moeten (eventueel met een steekproef) controleren of de kosten echt zijn gemaakt.

Kom ik in aanmerking voor bijzondere bijstand?

De gemeente bepaalt de voorwaarden voor bijzondere bijstand. Deze kunnen per regeling verschillen.

Sommige gemeenten hanteren een bovengrens, bijvoorbeeld 120 procent van de bijstandsnorm. Een gemeente kan ook draagkracht berekenen. Het inkomen boven een bepaald bedrag (bijv. de bijstandsnorm) wordt dan (gedeeltelijk) als draagkracht  beschouwd. Zijn de kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt, hoger dan uw draagkracht, dan krijgt dit gedeelte vergoed. Het kan dus heel goed dat u met een betaalde baan in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. Vaak gaat het dan om een gedeeltelijke vergoeding..

Het is verstandig om bij de Sociale Dienst van uw gemeente na te vragen of u in aanmerking komt voor een vergoeding vóórdat u een product koopt. De gemeente beoordeelt iedere aanvraag apart. Houd er rekening mee dat een gemeente  een eigen bijdrage kan vragen.

Meer informatie

Voor meer informatie over bijzondere bijstand kunt u terecht bij uw gemeente.

Maak gebruik van uw recht

Niet iedereen die recht heeft op gemeentelijke regelingen maakt hier gebruik van. Bijvoorbeeld omdat u de regeling niet kent. Of omdat u er vanuit gaat dat u er geen recht op heeft. Misschien ziet u op tegen een ingewikkelde procedure. Of vindt u dat anderen de financiële compensatie harder nodig hebben. Zo loopt u echter misschien geld mis waar u recht op heeft.

Tip:
Wilt u weten op welke landelijke tegemoetkomingen u recht heeft? Bereken het makkelijk op de Nibud-site Bereken uw recht. Ook gemeenten kunnen hier hun regelingen bekend maken.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

De bijzondere bijstand heeft ons erg geholpen bij de aanschaf van de babyuitzet voor onze eerste. ”

— Frank Huizinga, Rotterdam

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Berekenuwrecht.nl

Op welke landelijke tegemoetkomingen heeft u recht?

lees meer › tool

Pleegvergoeding

Als pleegouder kunt in aanmerking komen voor een pleegvergoeding, die u uitgekeerd krijgt via de organisatie die het kind plaatst.

lees meer › artikel

Hoeveel betaal ik de oppas?

Het Nibud biedt referentiebedragen voor alle vormen van kinderoppas.

lees meer › artikel

Pensioen: uw AOW

De AOW-gerechtigde leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd. Hoe werkt het?

lees meer › artikel

Langdurig ziek: wat nu?

Na 2 jaar kunt u in aanmerking komen voor een WIA-uitkering.

lees meer › artikel

Bereken uw recht

Op welke toeslagen en landelijke subsidies heeft u recht?

lees meer › artikel

De kosten van een baby

Een baby betekent een grote verandering, ook financieel.

lees meer › artikel

Kinderbijslag

De overheid betaalt mee aan de kosten die horen bij de opvoeding.

lees meer › artikel

Een bijstandsuitkering

Voor mensen met (bijna) geen inkomen is er de bijstandsuitkering.

lees meer › artikel