Minima-effectrapportage

Voor mensen met een laag inkomen is het steeds moeilijker om rond te komen. Met een minimabeleid wil uw gemeente deze groep ondersteunen. Maar heeft uw beleid het gewenste effect? Dat kunt u toetsen met een Minima-effectrapportage (MER) van het Nibud.

Koopkracht inzichtelijk

Een MER geeft inzicht in de koopkracht van uw inwoners met een laag inkomen. Landelijke regelingen zoals huurtoeslag en zorgtoeslag worden meegenomen, maar ook het effect van uw gemeentelijke inkomensondersteunende regelingen wordt doorgerekend. U krijgt inzicht in de verschillen in koopkracht tussen diverse huishoudtypes.

Begrotingen

Via begrotingen voor diverse door u gekozen huishoudtypen brengt het Nibud de inkomsten en uitgaven van kwetsbare groepen in beeld. Dat kunnen bijvoorbeeld ouderen, eenoudergezinnen of grote gezinnen zijn. Uniek aan een MER is dat het Nibud ook beschikt over uitgavencijfers. Omdat begrotingen op meerdere inkomensniveaus worden gemaakt, wordt ook een zogenoemde armoedeval inzichtelijk.

Monitoren van beleid

Het Nibud geeft in het rapport een onafhankelijk advies over het afstemmen van het armoedebeleid in uw gemeente. Daarop kunt u uw minimabeleid aanpassen. U maakt bewuste keuzes op grond van reële cijfers. Door de rapportage regelmatig te actualiseren, kunt u uw beleid blijven monitoren en zonodig bijstellen. Verschillende gemeenten laten op regelmatige basis een MER uitvoeren.

Wat krijgt u?

Als het Nibud een MER voor uw gemeente uitvoert, dan ontvangt u:

  • Begrotingen per huishoudtype (zoals alleenstaanden, gezinnen met kinderen, AOW-ers) op verschillende inkomensniveaus (meestal 100,110 en 120 procent van de toepasselijke bijstandsnorm)
  • Een rapport met de bevindingen van het Nibud: welke huishoudtypen komen tekort, waar doet zich een armoedeval voor, en meer.
  • Onafhankelijk advies en aanbevelingen voor mogelijke aanpassingen van het minimabeleid

Voor een nadere indruk kunt een voorbeeldrapportage bekijken (pdf)

Een MER voor uw gemeente?

Wilt u de mogelijkheden voor een MER in uw gemeente bespreken? Neem dan contact op met een van deze Nibudmedewerkers: Corinne van Gaalen, Sanne Lamers of Jasja Bos. U kunt ook een aanvraag insturen via ons algemeen contactformulier.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Door een Minima-effectrapportage regelmatig te actualiseren, kunt u uw armoedebeleid blijven monitoren en zo nodig bijstellen.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Gemeenten

Het Nibud adviseert gemeenten in het ondersteunen van hun inwoners.

lees meer › Categorie

Armoedebeleid

Het Nibud geeft gemeenten inzicht in de effecten van hun minimabeleid.

lees meer › Categorie

Geldkrant voor gemeente Zeist

Hoe moedigt u de inwoners van uw gemeente aan hun geldzaken op orde te krijgen?

lees meer › Praktijkverhaal

Kans voor mijn kind

Een unieke website waar gezinnen met lage inkomens kunnen nagaan op welke ondersteuning ze recht hebben.

lees meer › Artikel

Platform armoedebeleid

Het Platform Armoedebeleid is een creatieve denktank waarin gemeenten kennis delen.

lees meer › Artikel

Effectieve preventieprojecten

Handvatten en advies om een succesvol preventieproject op te zetten.

lees meer › Artikel

Zelf je schulden regelen.nl

Deze Nibudsite biedt een praktisch stappenplan om beginnende schulden aan te pakken.

lees meer › Artikel

Recht op tegemoetkoming

Voor huishoudens met lage inkomens zijn er diverse regelingen voor inkomensondersteuning.

lees meer › Artikel

Minima-effectrapportage Zaanstad

Het Nibud maakt al jaren op rij effectrapportages van het minimabeleid van gemeente Zaanstad.

lees meer › Praktijkverhaal

Berekenuwrecht.nl voor gemeenten

Voeg uw lokale regelingen toe aan Berekenuwrecht.nl voor een efficiënte aanvraagprocedure.

lees meer › Artikel
13 december 2013

Kansvoormijnkind.nl ondersteunt uitvoering intensivering armoedebeleid

lees meer › Nieuwsbericht
03 december 2013

Reactie Nibud op nieuwe armoedecijfers van het SCP en CBS

lees meer › Nieuwsbericht