Gedragsverandering

Budgetbegeleiding is meer dan alleen leren omgaan met geld. Gedrag is minstens zo bepalend voor een gezonde financiële situatie. Hoe helpt u uw cliënt naar gedragsverandering?

Onbewust en hardnekkig

Een groot deel van financieel gedrag is onbewust gedrag. Vaak was onbewust gedrag eerst bewust, maar in de loop van de jaren is het ingesleten. Gedragsverandering kan daarom een ingewikkeld en langdurig proces zijn. Je kunt gedrag pas veranderen als je je er bewust van bent en de voordelen van verandering inziet.

Mensen raken gehecht aan hun manier van denken en doen. Zelfs als er nadelen kleven aan het huidige gedrag, dan nog geef je dat niet snel op, omdat je niet weet wat de gevolgen zijn van het nieuwe gedrag. Vaak blijken de voordelen van het nieuwe gedrag pas op lange termijn. Op korte termijn zijn vooral de nadelen zichtbaar. Zo wil iemand sparen voor een vakantie, maar betekent dat dat hij nu op zijn uitgaven moet letten. Dat maakt het lastig om te veranderen.

Wat kunt u doen?

Om te weten hoe je een cliënt kunt begeleiden naar nieuw gedrag moet je weten welke stadia een proces van gedragsverandering kent. Ook is kennis van competenties en motiverende gespreksvoering belangrijk.

Fasen van gedragsverandering

Een veelgebruikt model bij gedragsverandering is dat van Prochaska, Nocross en DiClemente. Het veranderingsproces wordt in een cirkel van zes stappen weergegeven; de motivatiecirkel. Elke stap is een fase in het proces. Met het inzicht in welke fase uw cliënt zich bevindt kunt u uw budgetbegeleiding en interventies beter afstemmen op zijn behoefte.

Soms moet een cliënt een fase meerdere keren doorlopen om uiteindelijk tot nieuw gedrag te komen. Ook kan een consument zich voor het ene probleem in een andere fase kan bevinden dan voor een ander probleem. Analyseer voor elk probleem apart om welke fase het gaat en pas uw plan daarop aan.de motivatiecirkel gedragsverandering

Kennis van competenties

Het is ook belangrijk om te weten of uw cliënt de benodigde kennis en vaardigheden heeft en welk gedrag hij nu vertoont. Het Nibud heeft vijf competentiegebieden opgesteld om dit te kunnen toetsen.

Motiverende gespreksvoering

Ook kunt u met motiverende gespreksvoering uw cliënt ondersteunen. Motiverende gesprekvoering geeft handvatten om cliënten naar een volgende fase in het veranderingsproces te begeleiden. Ook kunt u door deze manier van gesprekken voeren erachter komen wat er omgaat in uw cliënt.

Aan de slag met gedragsverandering?

Wilt u meer weten over hoe mensen te begeleiden? Het Nibud heeft een boek gepubliceerd met de belangrijkste uitgangspunten en de theoretische onderbouwing van gedragsverandering; Geld en gedrag. U kunt het gratis downloaden. Vul uw mailadres in, daarna ontvangt u het pdf-bestand.

Download het boek Geld en gedrag

Downloaden

Laat hier uw emailadres achter om het onderzoek te downloaden

U kunt voor advies ook contact opnemen met Marion Weijers, adviseur budgetbegeleiding. Of stuur uw vraag via het algemene Nibud contactformulier.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Om te weten hoe je een cliënt kunt begeleiden naar nieuw gedrag, moet je weten welke stadia een proces van gedragsverandering kent..”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Preventiepakket

Preventiepakket

Aan de slag met uw preventiebeleid met dit pakket!

bestel › Product

Competenties financiële zelfredzaamheid op de lange termijn

Breng de financiële kennis en vaardigheden van uw cliënt in kaart.

lees meer › Artikel
07 oktober 2015

Jetta Klijnsma volgt Nibud-workshop ‘Helpen met de thuisadministratie’

lees meer › Persbericht

Basistraining vrijwilligers

Basistraining vrijwilligers

Gratis training in de thuisadministratie voor vrijwilligers.

meer info › Opleidingen

‘Op weg naar een schuldenvrij leven’ (2015)

Samenvatting proefschrift Nibud-onderzoeker Tamara Madern

lees meer › Onderzoeksrapport

‘Bevorderen van financieel gezond gedrag’

‘Bevorderen van financieel gezond gedrag’

Handreiking met aanbevelingen voor professionals.

bestel › Product
17 september 2015

Nibud biedt professionals praktische handreiking om gezond financieel gedrag te bevorderen

lees meer › Persbericht
14 september 2015

Preventie en aanpak schulden schieten ernstig tekort

lees meer › Persbericht

Nibud-agenda 2016

Nibud-agenda 2016

Praktisch, kleurrijk en behulpzaam: ook leuk om cadeau te doen!

bestel › Product

Kwaliteitsborging thuisadministratie

Kwaliteitsborging thuisadministratie

Zodat vrijwilligers echt een verschil kunnen maken!

bestel › Product

Helpen grip op geld te krijgen

Helpen grip op geld te krijgen

In company training voor vrijwilligers.

meer info › Opleidingen

Helpen door activerende gespreksvoering

Helpen door activerende gespreksvoering

In company training voor vrijwilligers.

meer info › Opleidingen