Gedragsverandering

Budgetbegeleiding is meer dan alleen leren omgaan met geld. Gedrag is minstens zo bepalend voor een gezonde financiële situatie. Hoe helpt u uw cliënt naar gedragsverandering?

Onbewust en hardnekkig

Een groot deel van financieel gedrag is onbewust gedrag. Vaak was onbewust gedrag eerst bewust, maar in de loop van de jaren is het ingesleten. Gedragsverandering kan daarom een ingewikkeld en langdurig proces zijn. Je kunt gedrag pas veranderen als je je er bewust van bent en de voordelen van verandering inziet.

Mensen raken gehecht aan hun manier van denken en doen. Zelfs als er nadelen kleven aan het huidige gedrag, dan nog geef je dat niet snel op, omdat je niet weet wat de gevolgen zijn van het nieuwe gedrag. Vaak blijken de voordelen van het nieuwe gedrag pas op lange termijn. Op korte termijn zijn vooral de nadelen zichtbaar. Zo wil iemand sparen voor een vakantie, maar betekent dat dat hij nu op zijn uitgaven moet letten. Dat maakt het lastig om te veranderen.

Wat kunt u doen?

Om te weten hoe je een cliënt kunt begeleiden naar nieuw gedrag moet je weten welke stadia een proces van gedragsverandering kent. Ook is kennis van competenties en motiverende gespreksvoering belangrijk.

Fasen van gedragsverandering

Een veelgebruikt model bij gedragsverandering is dat van Prochaska, Nocross en DiClemente. Het veranderingsproces wordt in een cirkel van zes stappen weergegeven; de motivatiecirkel. Elke stap is een fase in het proces. Met het inzicht in welke fase uw cliënt zich bevindt kunt u uw budgetbegeleiding en interventies beter afstemmen op zijn behoefte.

Soms moet een cliënt een fase meerdere keren doorlopen om uiteindelijk tot nieuw gedrag te komen. Ook kan een consument zich voor het ene probleem in een andere fase kan bevinden dan voor een ander probleem. Analyseer voor elk probleem apart om welke fase het gaat en pas uw plan daarop aan.de motivatiecirkel gedragsverandering

Kennis van competenties

Het is ook belangrijk om te weten of uw cliënt de benodigde kennis en vaardigheden heeft en welk gedrag hij nu vertoont. Het Nibud heeft vijf competentiegebieden opgesteld om dit te kunnen toetsen.

Motiverende gespreksvoering

Ook kunt u met motiverende gespreksvoering uw cliënt ondersteunen. Motiverende gesprekvoering geeft handvatten om cliënten naar een volgende fase in het veranderingsproces te begeleiden. Ook kunt u door deze manier van gesprekken voeren erachter komen wat er omgaat in uw cliënt.

Aan de slag met gedragsverandering?

Wilt u meer weten over hoe mensen te begeleiden? Het Nibud heeft een boek gepubliceerd met de belangrijkste uitgangspunten en de theoretische onderbouwing van gedragsverandering; Geld en gedrag. U kunt het gratis downloaden. Vul uw mailadres in, daarna ontvangt u het pdf-bestand.

Download het boek Geld en gedrag

Downloaden

Laat hier uw emailadres achter om het onderzoek te downloaden

U kunt voor advies ook contact opnemen met Marion Weijers, adviseur budgetbegeleiding. Of stuur uw vraag via het algemene Nibud contactformulier.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Om te weten hoe je een cliënt kunt begeleiden naar nieuw gedrag, moet je weten welke stadia een proces van gedragsverandering kent..”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Onverwacht extra geld

Tijdens de workshop Grip op Geld is er altijd wel een deelnemer die positief wordt verrast.

lees meer › blog

Financieel gedrag van jongeren

Over Nibud-onderzoek naar jongeren en financiële educatie en de toepassingen daarvan.

lees meer › artikel

Nibud-competenties

De Nibud competenties bieden handvatten voor de professional, maar ook voor de klant zelf.

lees meer › artikel

Nibud-leerdoelen

Richtlijnen voor wat kinderen en jongeren moeten kennen en kunnen voor goed omgaan met geld.

lees meer › artikel

Budgetcoaching

Bij budgetcoaching is inzicht in gedrag én kennis van cijfers belangrijk.

lees meer › artikel

Financieel gedrag en psychologische principes (2015)

Financiële keuzes van consumenten worden beïnvloed door psychologische concepten die vaak onbewust een rol spelen.

lees meer › onderzoeksrapport

Persoonlijk Budgetadvies

Het Persoonlijk Budgetadvies geeft u de regie over uw geld.

lees meer › tool

Nibud-methode van budgetteren

Alle adviezen van het Nibud hebben als basis de Nibud-methode van budgetteren.

lees meer › artikel

Materialen voor uw cliënten

Het Nibud heeft verschillende hulpmiddelen om uw cliënten meer grip op geld te geven.

lees meer › artikel

Financieel gedrag

Om cliënten te financieel kunnen ondersteunen, is naast inzicht in de cijfers ook kennis van financieel gedrag belangrijk.

lees meer › artikel

Nibud onderzoek

Nibud is expert op het gebied van huishoudfinanciën. Het Nibud doet eigen onderzoek en past dit breed toe.

lees meer › artikel

Middelen voor uw cliënt

Informatie en producten waarmee uw cliënt zelf aan de slag kan.

lees meer › artikel