Gedragsverandering

Financiële zelfredzaamheid is meer dan alleen leren omgaan met geld. Het daadwerkelijke gedrag is minstens zo bepalend voor een gezonde financiële situatie. Hoe helpt u de consument naar gedragsverandering?

Onbewust en hardnekkig

Een groot deel van financieel gedrag is onbewust gedrag. Vaak was onbewust gedrag eerst bewust, maar in de loop van de jaren is het ingesleten. Gedragsverandering kan daarom een ingewikkeld en langdurig proces zijn. Je kunt gedrag pas veranderen als je je er bewust van bent en de voordelen van verandering inziet.

Mensen raken gehecht aan hun manier van denken en doen. Zelfs als er nadelen kleven aan het huidige gedrag, dan nog geef je dat niet snel op, omdat je niet weet wat de gevolgen zijn van het nieuwe gedrag. Vaak blijken de voordelen van het nieuwe gedrag pas op lange termijn. Op korte termijn zijn vooral de nadelen zichtbaar. Zo wil iemand sparen voor een vakantie, maar betekent dat dat hij nu op zijn uitgaven moet letten. Dat maakt het lastig om te veranderen.

Wat kunt u doen?

Om te weten hoe u een consument kunt begeleiden naar nieuw gedrag moet u weten welke stadia een proces van gedragsverandering kent. Ook is kennis van competenties en motiverende gespreksvoering belangrijk.

Fasen van gedragsverandering

Een veelgebruikt model bij gedragsverandering is dat van Prochaska, Nocross en DiClemente. Het veranderingsproces wordt in een cirkel van zes stappen weergegeven; de motivatiecirkel. Elke stap is een fase in het proces. Met het inzicht in welke fase de consument zich bevindt kunt u uw communicatie, interventies of begeleiding beter afstemmen op zijn of haar behoefte.

Soms moet iemand een fase meerdere keren doorlopen om uiteindelijk tot nieuw gedrag te komen. Ook kan een consument zich voor het ene probleem in een andere fase bevinden dan voor een ander probleem. Analyseer voor elk probleem apart om welke fase het gaat en pas uw plan daarop aan.de motivatiecirkel gedragsverandering

Kennis van competenties

Het is ook belangrijk om te weten of de consument de benodigde kennis en vaardigheden heeft en welk gedrag hij nu vertoont. Het Nibud heeft vijf competentiegebieden opgesteld om dit te kunnen toetsen.

Motiverende gespreksvoering

Bij budgetbegeleiding kunt u ook met motiverende gespreksvoering uw cliënt ondersteunen. Motiverende gesprekvoering geeft handvatten om cliënten naar een volgende fase in het veranderingsproces te begeleiden. Ook kunt u door deze manier van gesprekken voeren erachter komen wat er omgaat in uw cliënt.

Aan de slag met gedragsverandering?

Wilt u meer weten over hoe mensen te begeleiden? Het Nibud heeft een boek gepubliceerd met de belangrijkste uitgangspunten en de theoretische onderbouwing van gedragsverandering; Geld en gedrag. U kunt het gratis downloaden. Vul uw mailadres in, daarna ontvangt u het pdf-bestand.

U kunt voor advies ook contact opnemen met Minou van der Werf, wetenschappelijk medewerker. Of stuur uw vraag via het Nibud contactformulier.

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder

Om te weten hoe je een consument kunt begeleiden naar nieuw gedrag, moet je weten welke stadia een proces van gedragsverandering kent.”

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Nibud.

Ga verder
25 januari 2016

Gedetineerden en schulden: maatwerk voor een bijzondere groep

lees meer › Blog
22 januari 2016

De digitalisering van onze financiën

lees meer › Blog
05 januari 2016

Goede voornemens?!

lees meer › Blog
18 december 2015

Terugblik op een geslaagd jubileumjaar

lees meer › Blog
14 december 2015

Nieuwe olifantenpaadjes gezocht!

lees meer › Blog
07 december 2015

Nibud: hoge zorgkosten en vaste lasten vaker oorzaak betalingsproblemen

lees meer › Persbericht
07 december 2015

Hoe financieel zelfredzaam bent u?

lees meer › Blog

Geldzaken in de praktijk (2015)

Nibud-onderzoek: 'Geldzaken in de praktijk 2015'

lees meer › Onderzoeksrapport

Nibud-methode van budgetteren

Alle adviezen van het Nibud hebben als basis de Nibud-methode van budgetteren.

lees meer › Artikel
26 november 2015

Nibud-onderzoeker en psychologe Irene Blanken promoveert aan Tilburg University

lees meer › Nieuwsbericht

Preventiepakket

Preventiepakket

Aan de slag met uw preventiebeleid met dit pakket!

bestel › Product

Competenties financiële zelfredzaamheid op de lange termijn

Breng de financiële kennis en vaardigheden van uw cliënt in kaart.

lees meer › Artikel