Tegemoetkomingen zijn er niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Wellicht heeft ook u recht op landelijke tegemoetkomingen of gemeente specifieke regelingen.

Weet u op welke toeslagen en subsidies u recht heeft? En hoeveel deze regelingen u opleveren? Deze site berekent het voor u!

Als u alle gegevens bij de hand heeft, ziet u binnen 5 a 10 minuten waar u recht op heeft. U blijft anoniem.

Ik wil weten waar ik recht op heb:

De berekende bedragen zijn een schatting. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

TOG Gehandicapte kinderen

Heeft u een gehandicapt kind dat thuis woont? Dan heeft u ook vaak te maken met extra kosten, bijvoorbeeld voor het aanpassen van uw woning. Om u tegemoet te komen in deze kosten is er de regeling Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen, de TOG-regeling.

U komt in aanmerking voor de TOG-regeling als:

 • u in Nederland woont en een gehandicapt kind heeft dat ten minste 4 nachten per week thuis verblijft;
 • uw kind bijna altijd een oppas of verzorging nodig heeft. Het gaat hierbij om een AWBZ-indicatie van gemiddeld 10 uur of meer. Bij een lagere indicatie volgt een individuele beoordeling door de Sociale Verzekeringsbank;
 • uw kind een lichamelijke, verstandelijke en/of geestelijke handicap heeft;
 • uw kind tenminste 3 jaar oud is en niet ouder dan 17;

Extra tegemoetkoming voor alleenverdieners

Als u een (fiscale) partner heeft en uzelf of uw partner geen of een zeer laag inkomen heeft, dan kunt u in aanmerking komen voor een aanvullend bedrag. Het is een vast bedrag per huishouden, het maakt geen verschil of u voor één of meerdere kinderen zorgt. Alleenstaande ouders komen niet in aanmerking voor deze extra tegemoetkoming. U heeft recht op deze extra tegemoetkoming als:

 • u of uw partner de zorg heeft over een ernstig ziek of gehandicapt kind én
 • u over een heel kalenderjaar recht heeft gehad op een volledige TOG én
 • het bruto-inkomen van één van de partners niet hoger is dan € 4.814 per jaar (2013).

Terug naar regelingenoverzicht

Tips

 • Hou uw inkomensgegevens bij de hand. Kijk op uw:

  - huur- of zorgtoeslag
  - loon- of uitkeringsstrook
  - aangifte inkomstenbelasting
  - jaaropgaaf werkgever
  - huurcontract
  - overzicht kinderopvang

 • Wilt u iets wijzigen? In de berekening vindt u een terugknop.

 • Wacht niet te lang met aanvragen. Regelingen en toeslagen kunnen veranderen.

 • Op zoek naar gemeentelijke regelingen? Aan het einde van de berekening kiest u uw gemeente en ziet u welke vergoedingen u kunt aanvragen. Of ga direct naar het gemeentedeel.