Tegemoetkomingen zijn er niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Wellicht heeft ook u recht op landelijke tegemoetkomingen of gemeente specifieke regelingen.

Weet u op welke toeslagen en subsidies u recht heeft? En hoeveel deze regelingen u opleveren? Deze site berekent het voor u!

Als u alle gegevens bij de hand heeft, ziet u binnen 5 a 10 minuten waar u recht op heeft. U blijft anoniem.

De site werkt met de meest actuele cijfers (jan 2015).

Ik wil weten waar ik recht op heb:

De berekende bedragen zijn een schatting. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Kindgebonden budget

Ieder gezin met kinderen jonger dan 18 jaar kan in aanmerking komen voor het kindgebonden budget: een maandelijkse, inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen.

U kunt het kindgebonden budget krijgen als u 1 of meer kinderen heeft jonger dan 18 jaar en als u kinderbijslag ontvangt. Als uw kind 16 of 17 jaar is en u krijgt geen kinderbijslag, dan is de voorwaarde dat u uw kind 'in belangrijke mate onderhoudt'.
 
De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van:

 • het verzamelinkomen van u en uw partner. Is het totale verzamelinkomen lager dan  € 19.463, dan krijgt u het maximale bedrag uitgekeerd. Is uw inkomen daarboven, dan geldt: hoe hoger uw inkomen, hoe minder kindgebonden budget u krijgt.
 • het aantal kinderen dat u heeft
 • het totale vermogen van uw huishouden. Er is geen recht bij een vermogen van € 124.753,- voor paren en bij € 103.423,- voor alleenstaanden.

Verhoging kindgebonden budget

Bent u alleenstaande ouder? Dan wordt het maximale bedrag aan kindgebonden budget verhoogd met €3.050 per jaar. Het hangt van uw inkomen af, welk deel van dit extra bedrag u uiteindelijk krijgt.

Heeft u kinderen tussen 12 en 18 jaar, dan wordt het bedrag automatisch verhoogd. Deze verhoging is bedoeld als een tegemoetkoming voor schoolkosten. U hoeft dit niet apart aan te vragen.

Terug naar regelingenoverzicht

Tips

 • Houd uw inkomensgegevens bij de hand. Kijk op uw:

  - loon- of uitkeringsstrook
  - aangifte inkomstenbelasting of jaaropgaaf
  - beschikking huur-of zorgtoeslag
  - overzicht kinderopvang
  - huurcontract

 • Wilt u iets wijzigen? In de berekening vindt u een terugknop.

 • Wacht niet te lang met aanvragen. Regelingen en toeslagen kunnen veranderen.

 • Op zoek naar gemeentelijke regelingen? Aan het einde van de berekening kiest u uw gemeente en ziet u welke vergoedingen u kunt aanvragen. Of ga direct naar het gemeentedeel.