Tegemoetkomingen zijn er niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Wellicht heeft ook u recht op landelijke tegemoetkomingen of gemeente specifieke regelingen.

Weet u op welke toeslagen en subsidies u recht heeft? En hoeveel deze regelingen u opleveren? Deze site berekent het voor u!

Als u alle gegevens bij de hand heeft, ziet u binnen 5 a 10 minuten waar u recht op heeft. U blijft anoniem.

Ik wil weten waar ik recht op heb:

De berekende bedragen zijn een schatting. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Kindgebonden budget

Ieder gezin met kinderen jonger dan 18 jaar kan in aanmerking komen voor het kindgebonden budget: een maandelijkse, inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen.

U kunt het kindgebonden budget krijgen als u 1 of meer kinderen heeft jonger dan 18 jaar en als u kinderbijslag ontvangt. Als uw kind 16 of 17 jaar is en u krijgt geen kinderbijslag, dan is de voorwaarde dat u uw kind 'in belangrijke mate onderhoudt'.
 
Vanaf een bepaald inkomensniveau wordt de hoogte van het kindgebonden budget geleidelijk afgebouwd. Het kindgebonden budget staat los van de (niet-inkomensafhankelijke) kinderbijslag.

De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van het verzamelinkomen van u en uw partner. Is het totale verzamelinkomen lager dan  € 26.147, dan krijgt u het maximale bedrag uitgekeerd. 

Hoe hoger uw inkomen, hoe minder kindgebonden budget u krijgt. Dit is wel weer afhankelijk van het aantal kinderen dat u heeft.

Ook het vermogen is van belang bij het kindgebonden budget. Er is geen recht bij een vermogen van € 122.278,- voor paren en bij € 101.139,- voor alleenstaanden.

Tegemoetkoming schoolkosten

Heeft u kinderen tussen 12 en 18 jaar, dan wordt het bedrag automatisch verhoogd. Deze verhoging is bedoeld als een tegemoetkoming voor schoolkosten. U hoeft dit niet apart aan te vragen. Volgt uw kind voltijd onderwijs op het mbo, vavo of particulier voortgezet onderwijs? Dan heeft u bovendien mogelijk recht op een tegemoetkoming ouders.

Terug naar regelingenoverzicht

Tips

 • Hou uw inkomensgegevens bij de hand. Kijk op uw:

  - huur- of zorgtoeslag
  - loon- of uitkeringsstrook
  - aangifte inkomstenbelasting
  - jaaropgaaf werkgever
  - huurcontract
  - overzicht kinderopvang

 • Wilt u iets wijzigen? In de berekening vindt u een terugknop.

 • Wacht niet te lang met aanvragen. Regelingen en toeslagen kunnen veranderen.

 • Op zoek naar gemeentelijke regelingen? Aan het einde van de berekening kiest u uw gemeente en ziet u welke vergoedingen u kunt aanvragen. Of ga direct naar het gemeentedeel.