Tegemoetkomingen zijn er niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Wellicht heeft ook u recht op landelijke tegemoetkomingen of gemeente specifieke regelingen.

Weet u op welke toeslagen en subsidies u recht heeft? En hoeveel deze regelingen u opleveren? Deze site berekent het voor u!

Als u alle gegevens bij de hand heeft, ziet u binnen 5 a 10 minuten waar u recht op heeft. U blijft anoniem.

Ik wil weten waar ik recht op heb:

De berekende bedragen zijn een schatting. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Kinderbijslag

Iedereen die in Nederland woont of in loondienst is, heeft onder bepaalde voorwaarden recht op kinderbijslag voor de kinderen jonger dan 18 jaar die tot zijn huishouden behoren.

De hoogte van de kinderbijslag is onder meer afhankelijk van de leeftijd van het kind en van de situatie: is het kind uitwonend of niet, heeft het eigen inkomsten en in welke mate wordt het door ouders onderhouden? De hoogte van de kinderbijslag is niet afhankelijk van het inkomen van de ouder(s).

In het algemeen hebben alle inwoners van Nederland zonder meer recht op kinderbijslag voor thuiswonende eigen kinderen, stief- en soms pleegkinderen onder de 18 jaar. Voor kinderen van 16 of 17 jaar en niet thuiswonende kinderen onder de 16 jaar zijn de eigen inkomsten van het kind van belang. In uitzonderingsgevallen moeten ouders aantonen dat zij een bepaald bedrag uitgeven aan het levensonderhoud van een kind.

Terug naar regelingenoverzicht

Tips

 • Hou uw inkomensgegevens bij de hand. Kijk op uw:

  - huur- of zorgtoeslag
  - loon- of uitkeringsstrook
  - aangifte inkomstenbelasting
  - jaaropgaaf werkgever
  - huurcontract
  - overzicht kinderopvang

 • Wilt u iets wijzigen? In de berekening vindt u een terugknop.

 • Wacht niet te lang met aanvragen. Regelingen en toeslagen kunnen veranderen.

 • Op zoek naar gemeentelijke regelingen? Aan het einde van de berekening kiest u uw gemeente en ziet u welke vergoedingen u kunt aanvragen. Of ga direct naar het gemeentedeel.