Tegemoetkomingen zijn er niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Wellicht heeft ook u recht op landelijke tegemoetkomingen of gemeente specifieke regelingen.

Weet u op welke toeslagen en subsidies u recht heeft? En hoeveel deze regelingen u opleveren? Deze site berekent het voor u!

Als u alle gegevens bij de hand heeft, ziet u binnen 5 a 10 minuten waar u recht op heeft. U blijft anoniem.

De site werkt met de meest actuele cijfers (jan 2015).

Ik wil weten waar ik recht op heb:

De berekende bedragen zijn een schatting. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op de te betalen belasting. Betaalt u weinig belasting, dan kan het gebeuren dat niet alle kortingen te innen zijn.

Er zijn de volgende kortingen:

 • Algemene heffingskorting: een korting voor iedereen
 • Arbeidskorting: een korting voor iedereen die werkt
 • Ouderenkorting: een inkomensafhankelijke korting voor AOW-gerechtigden
 • Alleenstaande ouderenkorting: een inkomensafhankelijke korting voor alleenstaande AOW-gerechtigden
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting: een korting voor ouders met kinderen tot 12 jaar die werken. Paren moeten beiden werken om hiervoor in aanmerking te komen
 • Werkbonus: een korting voor personen van 60 jaar of ouder die werken
 • Vut/ Prepensioen: een korting voor personen met een vut- of prepensioen inkomen.

De heffingskortingen voor AOW-gerechtigden zijn lager dan die voor personen die jonger zijn dan de AOW-leeftijd. Sommige heffingskortingen worden automatisch via de werkgever of uitkerende instantie geregeld (algemene heffingskorting, arbeidskorting, en de (alleenstaande) ouderenkorting), de overige moeten worden aangevraagd bij de Belastingdienst.

Terug naar regelingenoverzicht

Tips

 • Houd uw inkomensgegevens bij de hand. Kijk op uw:

  - loon- of uitkeringsstrook
  - aangifte inkomstenbelasting of jaaropgaaf
  - beschikking huur-of zorgtoeslag
  - overzicht kinderopvang
  - huurcontract

 • Wilt u iets wijzigen? In de berekening vindt u een terugknop.

 • Wacht niet te lang met aanvragen. Regelingen en toeslagen kunnen veranderen.

 • Op zoek naar gemeentelijke regelingen? Aan het einde van de berekening kiest u uw gemeente en ziet u welke vergoedingen u kunt aanvragen. Of ga direct naar het gemeentedeel.