Tegemoetkomingen zijn er niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Wellicht heeft ook u recht op landelijke tegemoetkomingen of gemeente specifieke regelingen.

Weet u op welke toeslagen en subsidies u recht heeft? En hoeveel deze regelingen u opleveren? Deze site berekent het voor u!

Als u alle gegevens bij de hand heeft, ziet u binnen 5 a 10 minuten waar u recht op heeft. U blijft anoniem.

Ik wil weten waar ik recht op heb:

De berekende bedragen zijn een schatting. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Bijzondere bijstand

Elke gemeente heeft regelingen voor huishoudens met een inkomen op of rond het bijstandsniveau, zoals minimumloon en AOW-pensioen. De langdurigheidstoeslag is er voor huishoudens die meerdere jaren op het minimum leven. Ook zijn er vaak regelingen voor huishoudens met kinderen of ouderen. Of voor mensen die extra zorg nodig hebben.

U krijgt de toeslag uitgekeerd als u aan de voorwaarden voldoet. Het kan gaan om honderden euro's per jaar. Hebt u een laag inkomen en hebt u bijzondere kosten? Dan kunt u mogelijk een tegemoetkoming krijgen via de bijzondere bijstand.

De regelingen op gemeentelijk niveau worden per gemeente apart berekend, nadat de landelijke regelingen berekend zijn.  U kunt straks na de resultatenpagina, uw gemeente selecteren om te bekijken waar u recht op heeft. Of ga nu direct naar uw gemeente via het gemeenteoverzicht.

Tips

 • Hou uw inkomensgegevens bij de hand. Kijk op uw:

  - huur- of zorgtoeslag
  - loon- of uitkeringsstrook
  - aangifte inkomstenbelasting
  - jaaropgaaf werkgever
  - huurcontract
  - overzicht kinderopvang

 • Wilt u iets wijzigen? In de berekening vindt u een terugknop.

 • Wacht niet te lang met aanvragen. Regelingen en toeslagen kunnen veranderen.

 • Op zoek naar gemeentelijke regelingen? Aan het einde van de berekening kiest u uw gemeente en ziet u welke vergoedingen u kunt aanvragen. Of ga direct naar het gemeentedeel.