a a a

Preventietraject voor jongeren én ouders

Praktijkvoorbeeld Barneveld

De gemeente Barneveld is met ingang van het schooljaar 2009/2010 gestart met een groot preventieproject voor jongeren. Het project, getiteld Geldwijs, omvat diverse activiteiten voor jongeren op scholen, maar ook de ouders zijn niet vergeten. Belangrijkste doel? 'Jongeren informeren dat je verstandig met geld moet omgaan', vertelt Els van Beurden, WMO-adviseur bij de gemeente Barneveld.

Meer jongeren in de schuldhulpverlening

Volgens de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente Barneveld kwamen steeds meer jongeren van 18 tot 23 jaar in de schuldhulpverlening terecht. Dat was de reden om met het preventietraject te starten. 'We deden niets met jongeren tot 18 jaar. Het preventieproject Geldwijs had twee doelen. Allereerst jongeren informeren dat je verstandig moet omgaan met geld en laten zien wat de gevolgen zijn als je dat niet doet. Maar ook wilden we ervaring opdoen met de manier waarop we dat konden doen, namelijk via ouders en scholen. Werkt dat? Moeten we het structureel in het lesaanbod van de school verankeren?'

Modulair aanbod aan scholen

De gemeente bekeek eerst wat ze wilde doen. Vervolgens heeft ze de scholen aangeschreven met een aanbod. Scholen konden kiezen uit gastlessen via lesbrieven voor basis- en voortgezet onderwijs, een ouderavond, producten als De Geldkoffer, Zakgeldkrant en In & Out! van het Nibud, en een theatervoorstelling. 'Onze vraag was: willen jullie wat gebruiken en zo ja wat? We kregen zo'n 25 reacties van scholen die op één of meerdere onderwerpen inschreven. Op basis daarvan zijn we met het Nibud verder gaan praten over het schrijven van de lesbrief en het trainen van de gastdocenten. Het Nibud heeft daarmee ervaring en ze is goed op de hoogte van de problematiek van jongeren en schulden', aldus Els van Beurden.

Zo'n modulair aanbod bleek goed te werken. 'We hebben niets opgelegd, maar scholen hebben er zelf voor gekozen. Ook mochten ze zelf bepalen wanneer ze de gastlessen wilden geven. Scholen zitten erg vast aan een bepaald programma dus daar moet je aan tegemoet komen.'

Lessen

De lesbrieven zijn beide dit schooljaar ingezet, de gastlessen lopen nog. Zeven vrijwillige gastdocenten zijn getraind via het Nibud. De lessen bestaan uit twee dagdelen, één dagdeel over de lesbrief zelf en de achtergronden van de problematiek, één dagdeel met oefenen in de praktijk.

Els van Beurden: 'In de wandelgangen waren de reacties positief. Scholen die bijvoorbeeld niet De Geldkoffer hadden aangeschaft, hebben dat later alsnog gedaan. De lessen lopen nog, maar in april gaan we via een enquête scholen vragen wat ze ervan vonden en ze een nieuw aanbod doen voor komend jaar. Ook de leerlingen zijn enthousiast volgens de gastdocenten. Ze gaan nadenken over wat het betekent voor henzelf, voor hun eigen mobieltje, over hoe ze met reclame omgaan. Voor veel leerlingen is het een eyeopener.'

Ouderavonden

De gemeente heeft daarnaast ouderavonden georganiseerd. 'We wilden niet alleen inzetten op leerlingen en scholen, maar de ultieme groep als het gaat om financiële opvoeding zijn natuurlijk de ouders', licht Els van Beurden toe. 'In eerste instantie zat de ouderavond in het aanbod voor de scholen, maar die zagen geen mogelijkheid om zo'n avond zelf te organiseren. We vonden het als gemeente zo belangrijk dat we het zelf hebben gedaan: één ouderavond voor de basisschool, één voor het voortgezet onderwijs.'

Er kwamen zestig ouders. Het Nibud is ingeschakeld om de ouderavonden te verzorgen en iedere ouder kreeg het Nibud-boek Financiële opvoeding? Dat doe je zo! mee naar huis. 'Van de ouderavonden komt nu weer spin-off: een medezeggenschapsraad van een school wil ook een ouderavond.'

Theater

Ten slotte was er nog de mogelijkheid voor de scholen om de speciale theatervoorstelling over geld 'De Verleiding' van het Nibud en de organisatie KlasseKunst te bekijken. Met deze voorstelling voor het voortgezet onderwijs wil het Nibud bereiken dat jongeren zich meer bewust worden van hun uitgavenpatroon. Eén school koos hiervoor. 'Alle derde klassen van die school hebben een projectweek gehad met gastlessen en het theaterprogramma. Juist die combinatie was goed: eerst het theaterprogramma zien en vervolgens gastlessen volgen waarin je vragen kon stellen over het theater. We kregen veel positieve feedback van de school en leerlingen. We zijn vanuit de gemeente ook naar een van de voorstellingen gaan kijken en de school vond het erg leuk dat de gemeente zo betrokken was.'

De gemeente Barneveld financierde alle activiteiten zelf behalve de twee ouderavonden (en de daar uitgereikte boekjes). Dat werd betaald door de plaatselijke Rabobank via een fonds voor maatschappelijke activiteiten. Er zijn zelfs vrijwilligers uit de ledenraad van de Rabobank geworven als gastdocent. De preventieactiviteiten hebben de scholen zelf helemaal niets gekost.

Een bericht toevoegen in het gastenboek


  1. Uw e-mailadres blijft onzichtbaar
  2. Voer hier het woord in zoals getoond in de afbeelding. Dit is om spam tegen te gaan.
    CAPTCHA afbeelding om SPAM tegen te gaan
    Als U het woord niet kunt lezen, klik hier.