a a a

Normaal

"Ik vind het niet meer dan normaal om mijn deel bij te dragen aan de vaste lasten nu ik werk. Straks moet dat immers ook!"

Kim Denenkamp, Borculo

Kostgeld: niet ouderwets

Kostgeld

Het is niet meer dan redelijk om kostgeld te vragen aan iemand die bij u inwoont of aan thuiswonende kinderen met een eigen inkomen. Het is voor hen bovendien een goede voorbereiding op hun zelfstandige leven.

Lastig onderwerp

Thuiswonende, werkende jongeren hebben vaak veel te besteden. Bijvoorbeeld aan kleding, uitgaan of aan een auto. Maar als ze zelfstandig gaan wonen, is voor luxe-uitgaven nog maar weinig ruimte. Door het betalen van kostgeld leert uw kind dat levensonderhoud geld kost. En dat is belangrijk.

Toch kan het thuis lastig zijn om over dit onderwerp te beginnen. Daarom is het belangrijk dat u zich voorbereidt en het bedrag goed kunt onderbouwen.

E-book: Geldwijzer Kinderen & Scholieren

Dit e-book helpt u alle kosten van kinderen in kaart te brengen. Van voeding tot kleding en de contributie voor een (sport)vereniging, maar ook bijvoorbeeld woonlasten.

Hoeveel?

Met behulp van het Nibud-document Kostgeld: wat is redelijk? (pdf) kunt u een vergoeding vaststellen voor de gezamenlijke uitgaven. Aan de hand van het invulschema en met behulp van de toelichting op de uitgavenposten berekent u de bedragen.

Er is geen standaard kostgeldbedrag. Elke situatie is immers verschillend, met verschillende personen, inkomens, lasten en verbruik. Belangrijk is te kijken naar welke kosten u door wilt berekenen en naar de draagkracht van uw kostganger. U kunt het beste alle posten waar uw kostganger ook gebruik van maakt op een rijtje zetten. Reken alles terug naar maandbedragen. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor:

 • huur, hypotheek en servicekosten
 • gas, water en elektriciteit
 • heffingen van gemeente en waterschap
 • telefoon, kabel en internet
 • boodschappen
 • waskosten
 • abonnementen
 • huishoudelijke hulp

Verdeel vervolgens de bedragen, u kunt deze:

 • delen door 2 (hoofdelijke omslagberekening);
 • doorberekenen volgens een vast percentage van het bedrag;
 • verdelen naar rato van inkomen;
 • verdelen naar rato van verbruik.

Onderbouw hoe u aan het bedrag komt, bijvoorbeeld door afschriften en rekeningen te laten zien. Leg de afspraken bij voorkeur vast op papier. Het is aan te raden om na enkele maanden te evalueren: kunnen beide partijen zich nog vinden in de gemaakte afspraken?

Voor professionals

Brengt u de financiële situatie van huishoudens in kaart? Het Nibud Rekenprogramma bevat unieke cijfers over minimale en gemiddelde uitgaven.

Tips

 • Houd bij de berekening ook rekening met inkomsten die u verliest, doordat u een kostganger in huis hebt, bijvoorbeeld door een lagere huurtoeslag.
 • Ontvangt u bijstand of heeft u AOW, vraag dan bij de uitkeringsinstantie na wat uw inkomsten uit kostgeld betekenen voor uw uitkering.

Studeren en geldzaken

Alle kosten en mogelijke inkomsten van studeren overzichtelijk op een rij.

Geldwijzer Studenten

Contact

Bel: 030 - 23 91 350 (9 - 13 uur)


Nibud nieuwsbrief Altijd op de hoogte met de Nibud-nieuwsbrief!

Meerderjarig?

Praktisch boekje over geldzaken voor 18-jarigen.

Cadeautip!

'Bespaar geld!

De slimste tips van het Nibud en de Consumenten- bond gebundeld!

Bestel nu