a a a

Nieuwe partner

"Ik ga intrekken bij mijn nieuwe vriend. We willen de woonlasten dan wel eerlijk verdelen."

Christel Hartsuijker, Ede

Kinderalimentatie

Alimentatie

Een echtscheiding is een emotionele gebeurtenis terwijl er tegelijk ook veel moet worden geregeld. Zoals bijvoorbeeld de kinderalimentatie. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag en dit bedrag wordt vervolgens jaarlijks aangepast.

Alimentatienormen

Over de hoogte van de partneralimentatie kunnen u en uw ex-partner in principe zelf afspraken maken, maar alimentatie voor kinderen wordt vastgesteld door de rechter. Wel kunt u samen eerst afspraken maken over de hoogte en deze afspraken later door rechter laten toetsen aan hun normen en bekrachtigen.

Rechters hebben gezamenlijk normen ontwikkeld die ze gebruiken voor het vaststellen van alimentatie. 

Als u als ouders niet getrouwd was, hoeft u niet per se langs de rechter. U kunt de alimentatie ook zelf samen regelen. In dat geval is het verstandig om de normen van de rechter als uitgangspunt te nemen.

Veranderingen 2015

Het afschaffen van de aftrek levensonderhoud voor kinderen (LOK) per 1 januari 2015 betekent dat ouders die kinderalimentatie betalen geen voordeel van belastingaftrek meer hebben. Omdat bij de vaststelling van de kinderalimentatie vaak rekening is gehouden met de belastingaftrek, zal de alimentatie zonder belastingaftrek dan te hoog zijn. Dit kan een reden zijn om de de hoogte van de kinderalimentatie opnieuw te (laten) beoordelen.

Bij de berekening van de kinderalimentatie wordt rekening gehouden met het kindgebonden budget. Het kindgebonden budget gaat door de invoering van de alleenstaande-ouderkop omhoog met maximaal 3.050 euro per jaar. Dat betekent dat er in bepaalde situaties recht is op zoveel kindgebonden budget dat er geen kinderalimentatie meer hoeft worden betaald.

Geldwijzer Alimentatie & Co-ouderschap

In dit boek staat uitvoerig beschreven hoe de rechter alimentatie vaststelt en wat de gevolgen zijn voor uw nieuwe inkomen. Met cijfers van 2015.

Behoefte

Eerst bepaalt de rechter welk bedrag de alimentatiegerechtigde nodig heeft. Voor kinderalimentatie maakt hij gebruik van speciale tabellen.

Er wordt uitgegaan van de inkomenssituatie zoals die was vlak voor de scheiding. De behoefte wordt verdeeld naar rato van de inkomens van beide partners. Het alimentatiebedrag wordt jaarlijks aangepast.

Draagkracht

Vervolgens bepaalt de rechter welk bedrag de alimentatieplichtige kan missen (de draagkracht). Van het netto inkomen wordt een bedrag afgetrokken dat hij of zij zelf nodig heeft om rond te komen: het draagkrachtloos inkomen. Dit wordt bepaald door rekening te houden met een vast percentage voor de woonlasten en de minimale kosten van levensonderhoud.

Het verschil tussen het netto inkomen en het draagkrachtloos inkomen is de draagkrachtruimte. Een deel hiervan is beschikbaar voor alimentatie. Hoe groot dat deel is hangt af van de hoogte van het inkomen en de samenstelling van het huishouden van de alimentatieplichtige.

Vergelijking

Tot slot worden de draagkracht en de behoefte aan alimentatie met elkaar vergeleken. De draagkrachtruimte is in eerste instantie bestemd voor de kinderalimentatie. Is er daarna nog ruimte over, dan wordt de netto partneralimentatie vastgesteld.

Voor professionals

Speciaal voor cliënten met betalingsachterstanden heeft het Nibud een folder voor zelfjeschuldenregelen.nl ontwikkeld. Lever een bijdrage aan preventie en attendeer uw cliënten op deze site!

Financiële Opvoedtest

Hoe is het gesteld met uw financiële opvoedkwaliteiten?

Start de test!

Contact

Bel: 030 - 23 91 350 (9 - 13 uur)


Nibud nieuwsbrief Altijd op de hoogte met de Nibud-nieuwsbrief!

Uit elkaar?

Voor wie gescheiden is of dat overweegt: site van de Raad voor Rechtsbijstand.

wijzeruitelkaar.nl

Verspilling?

Doe de weggooitest en ontdek of ú veel voedsel weggooit.

weggooitest.nl